Szczegóły ebooka

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 22

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 22

Maksymilian Pazdan

Ebook

Tom dwudziesty drugi Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego obejmuje artykuły opublikowane w języku angielskim. Otwiera go opracowanie dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych wynikających z ograniczenia konkurencji na przykładzie sektora farmaceutycznego. Poza nim w bieżącym tomie czasopisma czytelnik znajdzie dwa artykuły poświęcone kolizyjnej problematyce małżeństwa, w tym zagadnieniom małżeńskich ustrojów majątkowych. Godne polecenia są także opracowania dotyczące arbitrażu, poruszające kwestie zdolności arbitrażowej w sprawach związanych z dobrami osobistymi oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów z zakresu sztuki.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są czasopismem publikującym opracowania dotyczące problematyki szeroko rozumianego prywatnoprawnego obrotu transgranicznego, tj. z obszarów prawa prywatnego międzynarodowego (prawa kolizyjnego), prawa jednolitego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, prawa porównawczego w dziedzinie prawa prywatnego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego w zakresie, w jakim dotyczą one obrotu prywatnoprawnego.

Opracowania publikowane na łamach Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są zarówno do praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa.

Spis treści

 

Studia

Monika Wałachowska: J urysdykcja i p rawo w łaściwe d la z obowiązań p ozaumownych wynikających z ograniczenia konkurencji. Przypadek sektora farmaceutycznego / 7

Piotr Mostowik: Sporny wpływ rozporządzeń UE nr 2016/1103 i 2016/1104 na istotę małżeństwa w państwach członkowskich / 29

Paulina Gwoździewicz-Matan: Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach związanych ze sztuką / 51

Paulina Twardoch: Uwagi o rozporządzeniu UE z dnia 24 czerwca 2016 r. dotyczącym małżeńskich ustrojów majątkowych / 69

Grzegorz Żmij: Zdolność arbitrażowa w sprawach dotyczących dóbr osobistych / 87

  • Tytuł: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 22
  • Autor: Maksymilian Pazdan
  • ISBN: 2353-9852, 23539852
  • Data wydania: 2020-02-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1fif
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego