Helion


Szczegóły ebooka

Księga człowieka

Księga człowieka


„Od człowieka dotrzeć musimy do Boga, jeśli »Bóg« nie ma pozostać dla nas obcym na wieki”.
W książce tej będzie mowa tylko o człowieku, lecz mimo to wieść ona będzie w świat czystego ducha. Kto chce się nauczyć rozumieć człowieka, a przez to poznać siebie samego, iść musi do ojczyzny człowieka, musi na drodze swego poszukiwania dotrzeć do owych wyższych regionów, z których pochodzi wieczny organizm człowieka. 
Wraz z „Księgą Boga żywego” oraz „Księgą zaświata” książka ta tworzy trylogię, jednak w taki sposób, że każda z tych utworów powinna działać jako zamknięta w sobie całość, lecz wspólnie mają pogłębiać oddziaływanie na duszę. 
Oby i „Księga człowieka” znalazła serca, które na nią czekają!

Słowo wstępne.
Misterjum: „mężczyzna i kobieta".
Droga kobiety.
Droga mężczyzny.
Małżeństwo.
Dziecko.
Nowa ludzkość.
Zakończenie.
Ostatnie pouczenie!