Helion


Szczegóły ebooka

Dzieci których nie ma

Dzieci których nie ma

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt obóz po dziś dzień mało znany, nadal leży poza granicami naszej świadomości, naszego poznania, a nawet naszej wyobraźni

To miejsce, w którym prawo chroniące dzieci umarło z chwilą jego powstania. () Jakakolwiek ocena jest zbędna, słowa zbyt słabe, by oddać bestialstwo, bezmiar cierpienia i krzywdy, jakich doznały dzieci w łódzkim obozie przy ulicy Przemysłowej.

Nie wolno nam dopuścić, by to, co się wydarzyło w obozie dla polskich dzieci w Łodzi, poszło w zapomnienie.

Renata Piątkowska

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WSTĘP
 • BRAMA
 • REJESTRACJA
 • OBOZOWY DZIEŃ
 • BARAK
 • WARSZTATY
 • PEJCZ
 • IGŁY
 • PRACA
 • BLOK NUMER 8
 • ŁAJZY
 • GRUSZA
 • UKŁON
 • MAŁA PRZEPIERKA
 • PIASEK
 • TREPY
 • OBIAD
 • CHLEB ZA WSZY
 • GŁÓD
 • OKRUCHY CHLEBA
 • MLEKO
 • NAJMŁODSI
 • WALEC
 • BUTELKOWANIE
 • ZA CO NAS TU ZAMKNĘLI?
 • DZIERŻĄZNA
 • BRUKIEW
 • UCIECZKI
 • LECZENIE
 • TERESKA
 • ŁAWA KAR
 • KARCER
 • KARNA KOMPANIA
 • LISTY
 • WYCHOWAWCY
 • ŚWIĘTA 1943 ROKU
 • SCHRON
 • WYZWOLENIE
 • BIBLIOGRAFIA
 • PRZYPISY
 • Karta redakcyjna

 • Tytuł: Dzieci których nie ma
 • Autor: Renata Piątkowska
 • ISBN Ebooka: 9788382089851, 9788382089851
 • Data wydania ebooka: 2020-03-05
 • Identyfikator pozycji: e_1g27
 • Wydawca: Wydawnictwo Literatura