Helion


Szczegóły ebooka

Zawsze obecna. Rozważania o życiu Matki Bożej T.1

Zawsze obecna. Rozważania o życiu Matki Bożej T.1


ks. Jan Twardowski

"Zawsze obecna. Rozważania o życiu Matki Bożej"

Wybrała i opracowała Aleksandra Iwanowska

Posłowiem opatrzył ks. Sławomir Kunka

Zawsze obecna pierwszy tom maryjnego cyklu, będący zbiorem rozważań i wierszy, poświęcony jest życiu Maryi, od niepokalanego poczęcia do wniebowzięcia. W wydarzeniach z życia Matki Bożej, Jej obecności w życiu Jezusa, pokorze, ufności, wierności Bogu, zdumieniu, zachwycie Bogiem, milczeniu ks. Twardowski szuka odniesień i wzorów dla człowieka współczesnego w życiowych postawach, wyborach, relacjach z Bogiem.

Na cykl maryjny o wspólnym tytule: Mama, Mamusia, Matka. Rozważania o Matce Bożej składają się trzy tomy:

 1. Zawsze obecna. Rozważania o życiu Matki Bożej
 2. Matka dla wszystkich. Rozważania na uroczystości, święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny
 3. Jak troskliwa matka. Rozważania na nabożeństwa majowe, różańcowe oraz roraty.

Planowany termin wydania tomów Matka dla wszystkich oraz Jak troskliwa matka pierwszy kwartał 2020 r.

 • Wprowadzenie
 • NA POCZĄTKU
  • Zawsze obecna
  • Cud łaski
  • Mówić nie mówiąc
  • Możliwe niemożliwe
  • Zawsze z Jezusem
 • NIEPOKALANE POCZĘCIE
  • Pod złotą bramą
  • Wymaganie
  • Od pierwszego uderzenia serca
  • Bez grzechu
  • Z grzesznikami
  • Źródło pokory
  • Łaski pełna
 • NARODZENIE I DZIECIŃSTWO
  • Tylko apokryfy
  • Świadectwo
  • Jeszcze jedna dziewczynka
  • Bardzo zwykłe imię
  • Nie może nie być dziecka
  • Elementarz Matki Bożej
  • Dzieciństwo
  • Całkowicie
 • ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
  • Moc i nadzieja
  • Lęk i pokora
  • Milczenie Matki Bożej
  • Pełnia przeżyć
  • Zwiastowanie
  • Służebnica Pańska
  • Będę słuchać
  • Moc Najwyższego
  • Przychodzi i odchodzi
  • Rozważała
 • MARYJA I ŚWIĘTY JÓZEF
  • Chociaż
  • Ponad słowami
  • Święty Józef
  • Imię Syna Maryi
 • NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  • Odgadła życzenie
  • Od Boga do Boga
  • Miejsce spotkania
  • Stary i Nowy Testament
  • Potwierdzenie
  • Źródło radości
  • Któraś uwierzyła
  • Od marca do maja
  • Sens spotkania
  • Poprzez człowieka
  • Uśmiechnięta Ewangelia
  • Dar milczenia
  • Zachwyt Bogiem
  • Magnificat
  • Pierwsze sanktuarium maryjne
 • NARODZENIE PAŃSKIE
  • Wiara pasterza
  • Mądrość miłości
  • Zapisane
  • Zdziwieni
  • Poprzez tron Dawida i żłób
 • OD OFIAROWANIA PAŃSKIEGODO UCIECZKI ŚWIĘTEJ RODZINY DO EGIPTU
  • Najbardziej osobiste
  • Niedostrzeżona
  • Ze względu na Niego
  • Małe radości
  • Ofiara
  • Milczy, by słuchać
  • Nie dla siebie
  • Zdumiona
  • Sens cierpienia
  • Na wielkiej pustyni
  • Kłopot z aureolą
  • Za serdeczny palec
 • ŻYCIE ŚWIĘTEJ RODZINY W NAZARECIE
  • Miasto Matki Bożej
  • Jak w Najświętszej Rodzinie
  • Mądrość macierzyństwa
  • Święte milczenie
  • Aby odsłonił się Bóg
  • Ludzkim sercem
  • Odnalezienie Jezusa
  • Samotna
  • Na samym końcu
  • Zdziwiony
  • Tajemnica pełnego macierzyństwa
  • Zakryte milczeniem
  • W ciszy
  • Jeszcze na ziemi
  • Co nas łączy
 • MATKA BOŻA I NAUCZAJĄCY JEZUS
  • Woda i wino
  • Ukryty cud
  • Zaproszeni
  • Boża godzina
  • Najboleśniejszy obraz
  • Noc wiary
  • Pochwała matki
  • Rodzina
  • Ważniejszy
  • Miłością najmądrzejszą
 • OD WJAZDU JEZUSA DO JEROZOLIMY DO WNIEBOWSTĄPIENIA
  • W ludzkiej ciżbie
  • Radość i uwielbienie
  • Kapłaństwo Matki Bożej
  • Gdzie jest?
  • Matka Boża i Eucharystia
  • Syn i Matka na drodze krzyżowej
  • Na drodze cierpienia
  • Wszystko przetrwa
  • Testament z krzyża
  • Niezastąpiona
  • Ból
  • Tunika
  • W tłumie
  • Ukrzyżowanie
  • Najbardziej ludzka
  • Patronka
  • Matka
  • Wierzyła choć nie widziała
 • WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  • Ukryta w cieniu
  • Tajemnica Matki Bożej
  • Przebudzenie
  • Duchowa młodość
  • Wieczność Matki
  • Ciało chwalebne
  • Dogmat
  • Łaska świętego zdziwienia
  • Ukryta
 • NA ZAKOŃCZENIE
  • Kto wytrwa do końca
  • Wierna do końca
  • Tęsknota za wielką ciszą
  • Dać się porwać
  • Nie pozostawił
  • Czy mogła zrozumieć?
  • Zdziwienie i ufność
  • Przyczyna radości
  • W dwóch językach
  • Jedną drogą
  • Przemilczana
  • Naprawdę
 • O Matce sercem syna
 • Ilustracje
 • Źródła tekstów
  • Przypisy

 • Tytuły: Zawsze obecna. Rozważania o życiu Matki Bożej T.1
 • Autor: ks. Jan Twardowski
 • ISBN Ebooka: 9788381274418, 9788381274418
 • Data wydania: 2020-03-02
 • Identyfikator pozycji: e_1g61
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum