Helion


Szczegóły ebooka

Siedem grzechów głównych. Pokonywanie wad i słabości ze św. Tomaszem z Akwinu

Siedem grzechów głównych. Pokonywanie wad i słabości ze św. Tomaszem z Akwinu


Lenistwo, zazdrość, chciwość, pycha, łakomstwo, pożądliwość, gniew to właśnie o nich mowa. 7 grzechów głównych, innymi słowy: 7 grzechów śmiercionośnych lub 7 jadowitych grzechów, które zatruwają nam życie. Wszyscy się z nimi zmagamy, choć w różnym stopniu im ulegamy. To fakt. Psycholog Kevin Vost, obierając za przewodnika św. Tomasza z Akwinu, bierze je pod lupę i bada, jak zakorzeniają się one w ludzkiej duszy. Ujawnia ukryte powiązania między nimi i pokazuje ich destrukcyjną siłę. Przygląda się przy tym ich czterdziestu czterem śmiercionośnym córkom.

Autor jest przekonany, że grzechy główne można pokonać. W swoich rozważaniach udziela odpowiedzi m.in. na pytania: Który grzech jest najgroźniejszy na świecie? Dlaczego jest ich siedem? Czy są takie chwile, kiedy grzechy bywają dla nas dobre? Czy grzechy te są tylko uczuciami? Czy grzechy główne możemy znaleźć w Biblii? Czego o tych grzechach nauczają wschodni, greckojęzyczni ojcowie Kościoła? W jaki sposób idee te podjęli i rozwinęli zachodni, łacińskojęzyczni Ojcowie Kościoła? Co dzieje się w naszej duszy, gdy zmagamy się z pokusami grzechów śmiertelnych? Jakie rozwinięto metody, aby te grzechy pokonać? W jaki sposób św. Tomasz z Akwinu dokonał syntezy wielkiej literatury teologicznej?

W naszych zmaganiach nie pozostajemy sami. Kevin Vost wyposaża nas w skuteczne narzędzie do walki z pokusami i słabościami. Mówi, że Cnota cierpliwości jest jednym ze środków zaradczych na jednego z kandydatów z czoła listy, czyli najbardziej jadowity ze wszystkich jadowitych grzechów. Podobnie jest w przypadku pozostałych grzechów to właśnie cnoty są naszym orężem.

Na temat siedmiu grzechów głównych napisano całe mnóstwo dobrych książek. Żaden z autorów nie potraktował tego tematu równie gruntownie i kompleksowo, jak zrobił to Akwinata. Opracował temat grzechów głównych na ponad trzech tysiącach stron swojego arcydzieła: liczącej półtora miliona słów Sumy teologicznej, w kontekście całej teologii, a w szczególności w kontekście związku grzechów z cnotami. Cnoty doskonalą dane nam przez Boga władze, prowadząc nas do szczęścia i w końcu do ponownego zjednoczenia z Bogiem. Aby zrozumieć, jak zmaksymalizować cnoty, które zaprowadzą nas do nieba, musimy także zrozumieć wady i grzechy, które trzymają nas przy ziemi (a w ostateczności mogą zaprowadzić jeszcze niżej). (fragment książki)

 • Grafika
 • Przedtytułowa
 • Tytułowa
 • Redakcyjna
 • Przedmowa
 • Podziękowania
 • Wstęp
  • Najbardziej śmiertelne grzechy na świecie
 • Część pierwsza
  • Starodawna historia rodziny siedmiu grzechów głównych
 • Rozdział pierwszy
  • Grzechy główne w Piśmie Świętym
 • Rozdział drugi
  • Osiem złych myśli prześladujących Ewagriusza z Pontu
 • Rozdział trzeci
  • Osiem wad głównych Jana Kasjana
 • Rozdział czwarty
  • Krwawa bitwa cnót z wadami według Prudencjusza
 • Rozdział piąty
  • Boskie wspinanie się Klimaka z dala od grzesznych namiętności
 • Rozdział szósty
  • Papież św. Grzegorz Wielki i siedem grzechów głównych
 • Rozdział siódmy
  • Święty Tomasz: siedem wad kardynalnych i ich śmiercionośne córki
 • Część druga
  • Plan bitwy do pokonania wad i grzechów głównych
 • Rozdział ósmy
  • Zwalczyć lenistwo
 • Rozdział dziewiąty
  • Skończyć z zazdrością
 • Rozdział dziesiąty
  • Zlikwidować chciwość
 • Rozdział jedenasty
  • Rozgromić próżność
 • Rozdział dwunasty
  • Wypatroszyć łakomstwo
 • Rozdział trzynasty
  • Zniwelować żądzę
 • Rozdział czternasty
  • Rozgromić gniew
 • WNIOSKI
 • Dodatek A
  • Grzeszne słowa: krótka historia nazw siedmiu grzechów głównych
 • Dodatek B
 • Dodatek C

 • Tytuły: Siedem grzechów głównych. Pokonywanie wad i słabości ze św. Tomaszem z Akwinu
 • Autor: Kevin Vost
 • Tytuł oryginału: The Seven Deadly Sins. A Thomistic Guide to Vanquishing Vice and Sin
 • Tłumaczenie: Justyna Grzegorczyk
 • ISBN Ebooka: 9788379063826, 9788379063826
 • Data wydania: 2020-03-04
 • Identyfikator pozycji: e_1g9w
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze