Szczegóły ebooka

Szkic o pochodzeniu języków

Szkic o pochodzeniu języków

Jean Jacques Rousseau

Ebook

Szkic o pochodzeniu języków to dzieło szczególne w twórczości Jeana-Jacquesa Rousseau, by nie rzec, wręcz tajemnicze. Opublikowane przez Du Peyrou trzy lata po śmierci filozofa (1781), utonęło w obszernym, zbiorowym wydaniu jego prac na temat muzyki, Traités sur la musique. Potomność, długo nie mająca okazji zapoznać się z wydaniem osobnym, wręcz zapoznała tekst. Pierwszą bowiem tego typu edycją był przekład węgierski z roku 1907, drugą zaś pięć lat późniejsze wydanie włoskie (Mediolan), uzupełnione studium G. de la Ferla. Natomiast francuskiej publiczności przypomniano jedenaście rozdziałów tego tekstu (ponowienie fragmentu wersji wydanej w roku 1817) przy okazji opublikowania w roku 1966 przez Jacquesa Derridę komentarza do Essai sur l’origine des langues, pomieszczonego później w O gramatologii. Tym samym rokiem datowany jest też przekład amerykański, natomiast pierwsze wydanie krytyczne ukazało się we Francji w roku 1970.

(fragment Wstępu Bogdana Banasiaka)

 

 • Okładka
 • Karta tytułowa
  • Nota bibliograficzna
  • Bogdan Banasiak | Szkic o Szkicu Jeana-Jacquesa Rousseau
 • SZKIC O POCHODZENIU JĘZYKÓW, W KTÓRYM MOWA JEST O MELODII I O NAŚLADOWANIU MUZYCZNYM
  • Rozdział I
  • Rozdział II
  • Rozdział III
  • Rozdział IV
  • Rozdział V
  • Rozdział VI
  • Rozdział VII
  • Rozdział VIII
  • Rozdział IX
  • Rozdział X
  • Rozdział XI
  • Rozdział XII
  • Rozdział XIII
  • Rozdział XIV
  • Rozdział XV
  • Rozdział XVI
  • Rozdział XVII
  • Rozdział XVIII
  • Rozdział XIX
  • Rozdział XX
 • Aneksy
  • I. Rozprawa o nierówności (fragm.)
  • II. Fragmenty polityczne (fragm.)
  • III. List do Krzysztofa de Beaumont (fragm.)
  • IV. Wymowa
  • V. Nowa Heloiza (fragm.)
  • VI. Emil (fragm.)
  • Kalendarium życia i twórczości Jeana-Jacquesa Rousseau
  • Wybrana bibliografia
 • Karta redakcyjna
 • Tytuł: Szkic o pochodzeniu języków
 • Autor: Jean Jacques Rousseau
 • Tłumaczenie: Bogdan Banasiak
 • ISBN: 978-83-66511-11-8, 9788366511118
 • Data wydania: 2020-03-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1gj5
 • Wydawca: Officyna