Helion


Szczegóły ebooka

 
Płytkie groby na Syberii

Płytkie groby na Syberii


Z Syberii do Afganistanu - prawdziwa historia ucieczki polskiego więźnia GUŁagu.

W 1939 roku Michał Krupa został aresztowany we wschodniej Polsce, wówczas okupowanej przez ZSRR, i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piekło zaczęło się dla niego od przesłuchań i tortur w osławionym więzieniu śledczym na moskiewskiej Łubiance. Uznany za winnego, został zesłany na Syberię do łagru Peczora. Tam na co dzień spotykał się z wyrafinowanym okrucieństwem i próbował przetrwać w skrajnie trudnych warunkach, w których więźniowie skazani na katorżniczą pracę na ogół nie przeżywali roku. Niemalże cudem zdołał się wydostać z łagru w ogólnym chaosie, który zapanował po niemieckiej inwazji na Związek Radziecki. Odbył morderczą podróż z Syberii do Afganistanu, gdzie wreszcie znalazł się w bezpiecznym miejscu.

Historia życia Michała Krupy to niezwykła opowieść o woli przetrwania człowieka w obliczu drastycznych przeciwności losu. Autor daje świadectwo sadyzmu Stalina i opresyjności reżimu, który stworzył.

 • Płytkie groby na Syberii
 • * * *
 • Dedykacja
 • Mapa tułaczki Michała Krupy
 • Przedmowa
 • Słowo wstępne
 • Rozdział pierwszy. Polski góral
 • Rozdział drugi. Zakon jezuitów
 • Rozdział trzeci. Życie w klasztorze
 • Rozdział czwarty. Ucieczka
 • Rozdział piąty. W armii
 • Rozdział szósty. Poszukiwania
 • Rozdział siódmy. Spotkanie z radzieckimi władzami
 • Rozdział ósmy. Podróż
 • Rozdział dziewiąty. Łubianka
 • Rozdział dziesiąty. Podróż do łagru Peczora
 • Rozdział jedenasty. Łagier Peczora
 • Rozdział dwunasty. Ucieczki i kary
 • Rozdział trzynasty. Nowe zajęcie
 • Rozdział czternasty. Ucieczka
 • Rozdział piętnasty. Dalsza droga
 • Rozdział szesnasty. Egzekucja
 • Rozdział siedemnasty. Smutne pożegnanie
 • Rozdział osiemnasty. W drodze do Taszkentu
 • Rozdział dziewiętnasty. Taszkent: czarny rynek, radziecki styl
 • Rozdział dwudziesty. Z Taszkentu do Samarkandy
 • Rozdział dwudziesty pierwszy. Droga do Karszy
 • Rozdział dwudziesty drugi. Historia pasterza
 • Rozdział dwudziesty trzeci. Z Karszy do Kerki
 • Rozdział dwudziesty czwarty. Magia wolności
 • Posłowie
 • Spis treści
 • Strona redakcyjna