Helion


Szczegóły ebooka

Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019

Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019


Kolejne wydanie związane jest z nowelizacją Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r. W zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nastąpił zasadniczo powrót do rozwiązań sprzed 1 września 2018 r.Oznacza to m.in. koniec okresowej oceny pracy, przywrócenie oceny dorobku zawodowego, a także skrócenie ścieżki awansu zawodowego.

 • Redakcja
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Postanowienia wstępne
 • Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli
 • Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne
 • Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli
 • Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 • Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie
 • Rozdział 6. Nagrody i odznaczenia
 • Rozdział 7. Uprawnienia socjalne i urlopy
 • Rozdział 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Rozdział 8. Ochrona zdrowia
 • Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej
 • Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne
 • Rozdział 11a. Przepisy szczególne
 • Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Rozdział 13. Wykaz aktów prawnych powołanych w publikacji