Helion


Szczegóły ebooka

Dzieci w konfliktach zbrojnych

Dzieci w konfliktach zbrojnych


Niniejsza publikacja „Dzieci w konfliktach zbrojnych” jest jedną z nilicznych w Polsce publikacji w tym temacie. W tym wypadku przybrała postać pracy zbiorowej, stworzonej głównie przez młode pokolenie badaczy stosunków międzynarodowych, których połączyła pasja naukowa i wspólne zainteresowania. Poruszana problematyka udziału dzieci w tak przerażających zjawiskach jest czymś, co wzbudza nie tylko oburzenie, ale też często pogardę dla winowajców tego haniebnego procederu. Pomimo, że żyjemy – wydawałoby się – w cywilizowanych czasach, to skala wykorzystywania dzieci podczas działań zbrojnych w celach militarnych nadal pozostaje ogromna i, jak różne źródła wskazują, dotyczy ok. 500 tys. tys. osób poniżej 18. roku życia. Także spectrum przestrzenne tego zjawiska jest zaskakujące – proceder ten dotyczy ok. 50 państw na różnych kontynentach.

Robert Kobryński

Słowo wstępne

2

Natalia Tomaszewska

Status dzieci-żołnierzy w międzynarodowym prawie

humanitarnym

4

Agnieszka Siemieniuk

Działania instytucji międzynarodowych na rzecz ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych

34

Grzegorz Klein

Synowie Pułku w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego

53

Adrian Kaczmarczyk, Aleksandra Kalinowska, Wojciech Błachowicz-Chabrowski

Dzieci jako zamachowcy-samobójcy

72

Błażej Popławski, Maria Piotrowska

Dzieci-żołnierze w Bożej Armii Oporu: studium

przypadku

96

Piotr Kłos

Dzieci-żołnierze w konfliktach w Ameryce Południowej

 

119