Helion


Szczegóły audiobooka

Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami (PDF + mp3)

Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami (PDF + mp3)

Naucz się najważniejszych konstrukcji gramatycznych najczęściej stosowanych w rozmowach i tekstach pisanych, wymaganych egzaminach FCE, CAE oraz maturze na poziomie rozszerzonym.  Dokładne wyjaśnienia gramatyczne w podręczniku zwracają uwagę na istotne różnice w użyciu podobnych konstrukcji oraz  tłumaczą zasady tworzenia zdań w prosty i przejrzysty sposób.

Poziom: średnio zaawansowany / zaawansowany

W każdej lekcji:

·         dialog lub tekst prezentujący użycie gramatyki w kontekście,

·         dokładne wyjaśnienia z przykładami,

·         urozmaicone ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie reguł gramatycznych.

Podręcznik przygotowany jest w wygodnym do wydrukowania formacie A-4. Po wykonaniu ćwiczeń możesz sprawdzić swoje odpowiedzi w kluczu znajdującym się na końcu każdej lekcji. Dodatkowo utrwalaj poznane zasady, korzystając z plików mp3. Słuchaj dialogów, powtarzaj zdania z konstrukcjami gramatycznymi i wykonuj ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami lektora. To efektywna nauka, łatwa i dostępna dla każdego.

Jeżeli chcesz uczyć się tylko z podręcznika, pobierz wersję e-book dostępną w dziale ebook.

Materiał kursu:

1.        Conditionals (types: 0, 1, 2)

2.        Conditionals (type 3 & mixed)

3.        Unreal time (wish / if only / suppose / supposing / it’s time)

4.        Would rather / would prefer / prefer

5.        The Passive

6.        The Passive & causative “have”

7.        Reported Speech

8.        Reported Speech – introductory verb

9.        Modal verbs (can / could / may / might)

10.    Modal verbs (must / have to / need)

11.    Relative clauses

Clauses of contrast / reason / result / purpose

  • Tytuł: Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami (PDF + mp3)
  • Autor: Dorota Guzik
  • ISBN: 978-8-3800-6049-4, 9788380060494
  • Czas trwania: 01:38:30
  • Lektor: Aktorzy - Maybe Theatre Company, Tadeusz Z Wolański
  • Identyfikator pozycji: e_1k0d
  • Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia