Helion


Szczegóły ebooka

Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia

Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia


Co pozwala nam stawiać czoła wielu przeciwnościom? Dzięki czemu możemy nie tylko się z nimi zmierzyć i je pokonać, ale także wyjść z trudnej sytuacji silniejsi niż wcześniej? W jaki sposób kształtuje się nasza zdolność radzenia sobie z wyzwaniami i elastycznego przystosowywania się do zmiennych, nie zawsze sprzyjających okoliczności?

Nasza droga życiowa zależy od trzech czynników: tego, jak radzimy sobie z trudnościami, jak chronimy swoje słabości oraz jak zwiększamy swoje zasoby. Nie zawsze mamy wpływ na innych ludzi i okoliczności zewnętrzne. Możemy jednak polegać na swoich siłach wewnętrznych, wzmacniać je i rozwijać. O tym, jak to robić, pisze w swojej książce Rick Hanson, autor bestsellera Szczęśliwy mózg.

Nasze mentalne zasoby stanowią o naszej rezyliencji , czyli umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom na drodze do wykorzystania pojawiających się możliwości. Rezyliencja sprzyja także dobrostanowi, kształtuje fundament spokoju, wewnętrznej siły i szczęścia. Autorzy pokazują, jak rozwinąć 12 kluczowych dla niej kompetencji psychicznych : współczucie, uważność, uczenie się, siłę charakteru, wdzięczność, wiarę w siebie, spokój, motywację, intymność, odwagę, dążenia i szczodrość.

Rick Hanson wraz z synem napisali przejrzysty i wyczerpujący poradnik, w którym łączą teorię z osobistym doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami. Napisana przyjaznym, jasnym i pełnym życzliwości stylem książka stanowi nieocenione źródło wiedzy i narzędzie do codziennej pracy.

CO ZNAJDZIESZ W TEJ KSIĄŻCE?

Praktyczne sposoby doświadczania, rozwijania i wykorzystywania podstawowych zasobów mentalnych w celu budowania rezyliencji

Ćwiczenia i narzędzia służące rozwijaniu konkretnych kompetencji

Szczere, osobiste obserwacje, przykłady i sugestie na każdy dzień

Przystępne metody służące pokonaniu negatywnego nastawienia

Przydatne informacje na temat mózgu i rozwijania jego pozytywnej plastyczności

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PORADNIKA?

Z książki możesz korzystać na wiele sposobów, zależnie od potrzeb. Nie musisz czytać jej w tradycyjny sposób, od początku do końca. W każdym miesiącu składającym się na rok osobistego rozwoju możesz przeczytać jeden rozdział. Możesz też wybrać potrzebę lub kompetencję, która jest dla ciebie szczególnie istotna (na przykład bezpieczeństwo lub uważność), i skoncentrować się na powiązanych z nią rozdziałach.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
 • Część pierwsza. Rozpoznawanie
  • Rozdział 1. Współczucie
  • Rozdział 2. Uważność
  • Rozdział 3. Uczenie się
 • Część druga. Zapewnianie zasobów
  • Rozdział 4. Siła charakteru
  • Rozdział 5. Wdzięczność
  • Rozdział 6. Wiara w siebie
 • Część trzecia. Regulowanie
  • Rozdział 7. Spokój
  • Rozdział 8. Motywacja
  • Rozdział 9. Bliskość
 • Część czwarta. Odnoszenie się
  • Rozdział 10. Odwaga
  • Rozdział 11. Aspiracja
  • Rozdział 12. Szczodrość
 • Materiały źródłowe
 • O autorach