Helion


Szczegóły ebooka

Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży

Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży


Pierwsza książka Konrada Ambroziaka, Artura Kołakowskiego i Klaudii Siwek Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać to kompendium wiedzy na temat depresji, jej przyczyn oraz metod leczenia. Jej dopełnieniem jest niniejsza książka swoisty instruktarz zawierający rady, wskazówki, ćwiczenia, podpowiedzi i odpowiedzi na nurtujące pytania. To wyczerpujący poradnik skierowany do głównych zainteresowanych: nastolatków dotkniętych depresją i ich rodziców.

Rodzicu, dzięki lekturze dowiesz się między innymi:

 • jak zaakceptować chorobę dziecka i jej konsekwencje;
 • jak poradzić sobie z uporczywym poczuciem winy;
 • jakie twoje zachowania sprzyjają leczeniu, a jakie mogą je zakłócić;
 • jak motywować, chwalić i nagradzać swojego nastolatka;
 • czego możesz wymagać od dziecka z depresją i jak to egzekwować;
 • jak zadbać o siebie i pozostałych członków rodziny.

Nastolatku, dzięki lekturze dowiesz się między innymi:

 • jak rozmawiać z innymi o swojej chorobie;
 • jak planować swoją codzienność (dom, szkoła, czas wolny);
 • jak postępować w sytuacjach kryzysowych (spadek nastroju, myśli samobójcze);
 • jak pracować ze swoimi emocjami poznasz techniki akceptacji i uważności;
 • jak radzić sobie z krzywdzącą stygmatyzacją społeczną;
 • jak się przygotować i zmotywować do terapii.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Wstęp
 • Część 1. Moje nastoletnie dziecko ma depresję
  • Rozdział 1. Depresja wpływa na życie rodziny, czyli co się zmienia
   • 1.1. Rodzina jako system, czyli każdy wpływa na każdego
   • 1.2. Emocjonalne koszty depresji w rodzinie
   • 1.3. Stres w życiu rodziców a dbanie o własne potrzeby
   • 1.4. Czy chorowanie ma jakieś dobre strony?
  • Rozdział 2. Czy to moja wina, czyli wpływ sytuacji życiowej i przekonań rodziców na funkcjonowanie dziecka
   • 2.1. Przemoc w rodzinie i najbliższym otoczeniu
   • 2.2. Rozwód rodziców
   • 2.3. Depresja rodzica
   • 2.4. Przekonania rodziców i wpływ tychże przekonań na dziecko
   • 2.5. Przekonania rodziców związane z chorobą dziecka
   • 2.6. Kilka słów o poczuciu winy
  • Rozdział 3. Co warto, a czego nie warto robić
   • 3.1. Niezwracanie uwagi na emocje dziecka
   • 3.2. Tolerowanie afektu, czyli przyzwolenie na zły nastrój dziecka
  • Rozdział 4. Jak mogę pomóc?
   • 4.1. Akceptowanie
   • 4.2. Chwalenie i dowartościowywanie
   • 4.3. Wspólny czas rodzica i dziecka
   • 4.4. Egzekwowanie obowiązków
  • Rozdział 5. Depresja a nauka i chodzenie do szkoły
   • 5.1. Rola szkoły w życiu nastolatków
   • 5.2. Rozpoznanie depresji a chodzenie do szkoły
   • 5.3. Powrót do szkoły po długim zwolnieniu
   • 5.4. Przygotowanie do powrotu do szkoły
 • Część 2. Mam depresję - co mogę zrobić, żeby sobie pomóc?
  • Wprowadzenie
  • Rozdział 6. Jak rozmawiać z innymi o depresji?
  • Rozdział 7. Depresja a aktywność: planowanie przyjemności, przyjaciele i sport
   • 7.1. Unikanie
   • 7.2. Klasyczna aktywizacja behawioralna, czyli planowanie przyjemnych zajęć
   • 7.3. Planowanie przyjemnych zajęć w praktyce
   • 7.4. Równowaga w życiu
   • 7.5. Sport, czyli dlaczego wysiłek fizyczny pomaga w leczeniu depresji
  • Rozdział 8. Uwaga na niebezpieczne myśli!
   • 8.1. Odróżnianie myśli od faktów
   • 8.2. Zniekształcenia poznawcze
   • 8.3. Dyskusja z automatycznymi myślami
   • 8.4. Korzyści i straty wynikające z depresyjnego myślenia
   • 8.5. Tort odpowiedzialności
   • 8.6. Nauka chwalenia i doceniania siebie
  • Rozdział 9. Ja to nie tylko moje myśli. Techniki akceptacji emocji i uważności
   • 9.1. Rozpoznawanie emocji
   • 9.2. Ucieczka przed emocjami
   • 9.3. Akceptacja emocji
   • 9.4. Rozpoznawanie przyczyn emocji
   • 9.5. Upuszczanie emocji
   • 9.6. Uważność
   • 9.7. Nieosądzanie
   • 9.8. Działanie pod wpływem emocji
  • Rozdział 10. Perfekcjonizm, czyli jak radzić sobie z nadmiernymi wymaganiami
 • Aneks 1. Materiały dla rodziców
 • Aneks 2. Materiały dla nastolatków
 • Bibliografia
 • Przypisy