Helion


Szczegóły ebooka

Wspomnienia naocznego świadka

Wspomnienia naocznego świadka


Anna z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa (1779-1867), cioteczna wnuczka Stanisława Augusta, córka hetmana Ludwika Tyszkiewicza, żona Aleksandra Potockiego, była – jako jedynaczka – spadkobierczynią wielkiej fortuny. Dzięki koligacjom rodzinnym i towarzyskim stała się naocznym świadkiem spraw politycznych niemałej wagi.

 

Jej wspomnienia obejmują okres od Powstania Kościuszkowskiego do pierwszych lat Królestwa Polskiego. Pisane z werwą i talentem, doskonale oddają koloryt tej burzliwej i interesującej epoki.

 

Pamiętnik ten nie jest suchą kroniką faktów. Subiektywne spojrzenie autorki na ludzi i wydarzenia urozmaicane są dowcipnym, a często złośliwym komentarzem

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Część pierwsza: 17941808
  • Rozdział pierwszy: Dlaczego piszę
  • Rozdział drugi: Emigranci (W kilka lat później)
  • Rozdział trzeci: Astrolog
  • Rozdział czwarty: Małżeństwo
  • Rozdział piąty: Scena z życia domowego Puławy
  • Rozdział szósty: Cesarz Aleksander I
  • Rozdział siódmy: Mistyfikacja
  • Rozdział ósmy: Wejście Francuzów
  • Rozdział dziewiąty: Napoleon
  • Rozdział dziesiąty: Prezentacja
  • Rozdział jedenasty: Bal
  • Rozdział dwunasty: Przyjęcie u dworku
  • Rozdział trzynasty: Wymarsz
  • Rozdział cztarnasty: Moja córka
  • Rozdział piętnasty: Tylża
  • Rozdział szesnasty: Marszałek Davout
 • Część druga: Podróż do Francji
  • Rozdział siedemnasty: Wiedeń
  • Rozdział osiemnasty: Wyjazd z Wiednia
  • Rozdział dziewiętnasty: Wjazd cesarzowej
  • Rozdział dwudziesty: Prezentacja
  • Rozdział dwudziesty pierwszy: Bale na cześć młodej pary
  • Rozdział dwudziesty drugi: Wizyty
  • Rozdział dwudziesty trzeci: Paryscy gapie
  • Rozdział dwudziesty czwarty: Malmaison
  • Rozdział dwudziesty piąty: Wyznanie
  • Rozdział dwudziesty szósty: Obiad w Saint-Cloud
  • Rozdział dwudziesty siódmy: Wyjazd
  • Rozdział dwudziesty ósmy: Powrót w roku 1811
  • Rozdział dwudziesty dziewiąty: Ambasada francuska
  • Rozdział trzydziesty: Sejm konfederacyjny
  • Rozdział trzydziesty pierwszy: Dwie wizyty
  • Rozdział trzydziesty drugi: Odwrót
  • Rozdział trzydziesty trzeci: Kraków Zaszczytna śmierć księcia Poniatowskiego
 • Część trzecia: Przekształcenie Księstwa Warszawskiego w tak zwane Królestwo Polskie pod berłem Aleksandra
  • Rozdział trzydziesty czwarty
  • Rozdział trzydziesty piąty: Wielki książę Konstanty
  • Rozdział trzydziesty szósty: Kongres Wiedeński
  • Rozdział trzydziesty siódmy: Przyjazd cesarza Aleksandra do Warszawy
  • Rozdział trzydziesty ósmy: Sejm roku 1818
  • Rozdział trzydziesty dziewiąty: Rok 1820 małżeństwo wielkiego księcia Konstantego
 • Epilog
 • Przypisy
 • Spis ilustracji
 • Spis treści