Helion


Szczegóły ebooka

Egipt. Stulecie przemian

Egipt. Stulecie przemian


Drugie, poprawione i rozszerzone wydanie książki „Egipt. Stulecie przemian” to studium rozwoju Egiptu - kraju Trzeciego Świata, wiedzionego od kolonializmu, przez rozwiązania liberalne i socjalistyczne do sterowanego odgórnie systemu politycznego w połączeniu z gospodarką wolnego rynku.

Barbara Stępniewska-Holzer jest historykiem, profesorem w Uniwersytecie Warszawskim, wykłada w Ośrodku Badań Tradycji Antycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych, Studiach Śródziemnomorskich, Wydziale Orientalistycznym a także w Collegium Civitas. Jest autorką książek i artykułów o dziejach Bliskiego Wschodu a szczególnie Egiptu, gdzie prowadziła wielokrotnie badania naukowe, historii Afryki w średniowieczu oraz Białorusi w XIX wieku. Ostatnia jej książka poświęcona była życiu codziennemu na Bliskim Wschodzie w XIX wieku.

Jerzy Holzer jest historykiem i politologiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas oraz członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. Przez wiele lat pracował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również na uniwersytetach w Moguncji, Freiburgu i Berlinie. Jest autorem książek i artykułów o dziejach Polski i powszechnych w XX wieku, a zwłaszcza historii Niemiec. Zajmuje się szczególnie systemami i ruchami politycznymi doby współczesnej, a także historią społeczną. Jego ostatnia książka poświęcona była II wojnie światowej jako zbiorowej europejskiej tragedii.

Książka ukazała się pod patronatem Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział I. Egipski patriotyzm
 • Rozdział II. Wprowadzenie rządów konstytucyjnych
 • Rozdział III. Trzy siły polityczne
 • Rozdział IV. Radykalizacja polityki egipskiej i fundamentalizm islamski
 • Rozdział V. Egipt podczas i po II wojnie światowej
 • Rozdział VI. Droga do nowoczesności
 • Rozdział VII. Rewolucja
 • Rozdział VIII. Naseryzm
 • Rozdział IX. Nowe społeczeństwo
 • Rozdział X. Ostatnie lata Nasera
 • Rozdział XI. Rządy Sadata
 • Rozdział XII. Triumf i śmierć Sadata
 • Rozdział XIII. Między demokracją a dyktaturą
 • Rozdział XIV. Regionalne mocarstwo czy ośrodek fundamentalizmu?
 • Zakończenie
 • Wskazówki bibliograficzne
 • Kalendarium
 • Władcy prezydenci premierzy
 • Seria DZIEJE ORIENTU
 • O wydawnictwie