Helion


Szczegóły ebooka

Czego możemy domagać się od pracownika, który wyrządził nam szkodę

Czego możemy domagać się od pracownika, który wyrządził nam szkodę

Nasz ekspert (Rafał Krawczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu) w praktyczny sposób wyjaśnia zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w mieniu firmy. Dowiedz się, kogo obciąża w ewentualnym procesie przed sądem obowiązek wykazania szkody i jej wysokości, zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika oraz  związku przyczynowego między zachowaniem pracownika a powstałą szkodą

  • Tytuł: Czego możemy domagać się od pracownika, który wyrządził nam szkodę
  • Autor: Rafał Krawczyk
  • ISBN Ebooka: 978-83-269-8664-2, 9788326986642
  • Data wydania ebooka: 2020-04-23
  • Identyfikator pozycji: e_1lek
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka