Helion


Szczegóły ebooka

Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata

Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata


Modlitewnik dla autentycznych katolików!

Powtarzalność różańca, która pozwala wejść w stan głębokiej medytacji, jest siłą tej modlitwy, ale może też prowadzić do znużenia i rozproszenia. Skutecznym antidotum jest koncentracja na wybranej intencji. Dwight Longenecker proponuje, by była nią walka ze złem w otaczającej nas codzienności. Dwadzieścia rozdziałów książki Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata odpowiada liczbie tajemnic różańcowych w każdym z nich autor zestawia tajemnicę z różnymi odmianami zła w naszym życiu.

Rozdziały rozpoczynają krótkie komentarze do fragmentów Pisma Świętego, odnoszące się do konkretnej tajemnicy różańca. Następnie przedstawione jest świadectwo z pola walki, czyli doświadczenia osób, które zetknęły się z danym rodzajem zła. W kontrze czytelnik otrzymuje rozważanie o zwycięstwie, będące świadectwem z życia Jezusa, a także jasne wskazówki do walki ze złem. Rozdziały kończą się modlitwą, zamykającą każdą dziesiątkę różańca.

Autor pokazuje, w jaki sposób nauka płynąca z Biblii została wypaczona przez współczesność jak choćby seksualna amoralność, podziały i nienawiść, przemoc, demoralizacja, materializm. Daje jednak konkretne rozwiązania i przekonuje, że modlitwa to potężny oręż. Musimy tylko wiedzieć, jak go wykorzystać. Ta książka właśnie tego uczy.

Chcąc przeciwdziałać ciemności zapalamy lamę. Zimnu rozpalamy ogień. Analogicznie też powinniśmy czynić ze złem. Najlepszym sposobem na walkę ze złem jest właśnie modlitwa, która uczy nas zauważania i doceniania dobra, piękna oraz autentyczności. Potwierdzają to święci, którzy są jednogłośni w tym twierdzeniu. Za przewodnika i dowódcę w tej walce obierają sobie Matkę Jezusa, która chroni nas i kieruje nami jako najskuteczniejszy wojownik w walce z Szatanem.

"Szatan boi się Dziewicy Maryi bardziej niż ludzi i aniołów, ale w pewnym sensie także bardziej niż samego Boga. I nie chodzi o to, że gniew, siła i nienawiść Boga są nieskończenie większe niż w wypadku Dziewicy Maryi, ponieważ jej doskonałość ma granice; chodzi przede wszystkim o to, że Szatan w swej dumie cierpi nieskończenie bardziej, gdy zostaje pokonany i ukarany przez skromną i pokorną sługę Bożą, jej pokora upokarza go bardziej niż Boża siła". (fragment książki)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Wprowadzenie: Jak odmawiać Różaniec, traktując go jako narzędzie walki duchowej
 • Część I: Tajemnice radosne
  • Rozdział pierwszy
   • Zwiastowanie: Seksualna amoralność
  • Rozdział drugi
   • Nawiedzenie: Aborcja
  • Rozdział trzeci
   • Narodzenie: Sztuczne zapłodnienie
  • Rozdział czwarty
   • Ofiarowanie: Wykorzystywanie dzieci
  • Rozdział piąty
   • Odnalezienie Jezusa: Tragedie nastolatków
 • Część II: Tajemnice światła
  • Rozdział szósty
   • Chrzest: Antychryści i fałszywe religie
  • Rozdział siódmy
   • Wesele w Kanie: Grzechy przeciwko małżeństwu
  • Rozdział Ósmy
   • Głoszenie: Choroba
  • Rozdział dziewiąty
   • Przemienienie: Kłopoty z tożsamością
  • Rozdział dziesiąty
   • Ustanowienie Eucharystii: Podział i nienawiść wśród świętych
 • Część III: Tajemnice bolesne
  • Rozdział jedenasty
   • Modlitwa w Ogrójcu: Zwątpienie, lęk i prześladowanie
  • Rozdział dwunasty
   • Biczowanie: Więzienie i tortury
  • Rozdział trzynasty
   • Cierniem ukoronowanie: Drwiny, upokorzenie i znęcanie się nad biednymi
  • Rozdział czternasty
   • Droga krzyżowa: Wojna, gangi i przemoc
  • Rozdział piętnasty
   • Śmierć Jezusa: Morderstwo, egzekucja, ludobójstwo
 • Część IV: Tajemnice chwalebne
  • Rozdział szesnasty
   • Zmartwychwstanie: Zanieczyszczenie środowiska i demoralizacja
  • Rozdział siedemnasty
   • Wniebowstąpienie: Dusze w czyśćcu
  • Rozdział osiemnasty
   • Zesłanie Ducha Świętego: Ideologie oszustwa i kradzieży
  • Rozdział dziewiętnasty
   • Wniebowzięcie: Materializm
  • Rozdział dwudziesty
   • Ukoronowanie Maryi: Demoralizacja i potępienie ludzkości
 • Zakończenie
 • Dodatek A: Modlitwy różańcowe
 • Dodatek B: Modlitwa Ojcze nasz jako narzędzie walki duchowej
 • Dodatek C: Modlitwa Zdrowaś Maryjo jako narzędzie walki duchowej
 • Spis treści

 • Tytuły: Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata
 • Autor: Dwight Longenecker
 • Tytuł oryginału: Praying the rosary for spiritual warfare
 • Tłumaczenie: Magdalena Ciszewska
 • ISBN Ebooka: 9788379063604, 9788379063604
 • Data wydania: 2020-04-24
 • Identyfikator pozycji: e_1lgz
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze