Helion


Szczegóły ebooka

Droga życia

Droga życia


Bill Johnson, szanowany pastor, autor bestsellerów i starszy lider Kościoła Bethel, żyje w kulturze cudów.

W swojej przełomowej książce Droga życia nie występuje jako obserwator teologiczny, ale jako aktywny uczestnik historycznego, ogarniającego narody ruchu Boga.

Po ponad 40 latach osobistego doświadczenia z Duchem Świętym Bill doradza, jak:
• stworzyć nadprzyrodzony „efekt cieplarniany”, który wpływa na otaczający świat poprzez praktykowanie wartości Królestwa
• utrzymać przepływ nadprzyrodzonej mocy Boga w swoim życiu, rodzinie i społeczności kościelnej
• rozwijać kulturę ceniącą pełnię - ciało, duszę i ducha - w której Królestwo ma namacalny wpływ na wszystkie dziedziny życia
• honorowo budować relacje nadprzyrodzone i dostrzegać znaczenie każdej osoby
• żyć ukończonym dziełem Krzyża, ponieważ jesteśmy ugruntowani w teologii
„Wykonało się”
• współpracować z obecnością Świętego Ducha, przemieniającą codzienne miejsca, do których Bóg cię prowadzi
• biec w kierunku niemożliwych sytuacji i uwolnić nadprzyrodzone rozwiązania Jezusa

Dowiedz się, jak możesz poruszać się w znakach, cudach i nadprzyrodzonej mocy, o których Biblia mówi, że są dla nas dostepne!

Bill Johnson jest pastorem piątego pokolenia z bogatym dziedzictwem w Duchu Świętym. Bill i jego żona Beni są starszymi liderami Kościoła Bethel w Redding w Kalifornii i służą coraz większej liczbie Kościołów, które przekraczają granice wyznaniowe, demonstrują moc i partnerują w przebudzeniu. Wizją Billa jest, aby wszyscy wierzący doświadczyli tego poprzez jego bestsellerowe książki Kiedy niebo nawiedza ziemię, Ugościć Boga, Bóg jest dobry i Decydujący moment. Johnsonowie mają troje dzieci i dziesięcioro wnucząt.

 

 • REKOMENDACJE
 • WSTĘP - John Bevere
 • PRZEDMOWA - Katherine Ruonala
 • WPROWADZENIE
 • Rozdział pierwszy - WIELKIE POSŁANNICTWO
 • Rozdział drugi - MIARA NIEBA
 • Rozdział trzeci - NASZA KULTURA CZY KULTURA KRÓLESTWA?
 • Rozdział czwarty - KAMIEŃ WĘGIELNY ŚWIATOPOGLĄDU
 • Rozdział piąty - PODEJŚCIE DO ŻYCIA
 • Rozdział szósty - WSZYSTKIE KRÓLESTWA BĘDĄ NALEŻEĆ DO NIEGO
 • Rozdział siódmy - POKÓJ JEST TLENEM NIEBA
 • Rozdział ósmy - USUWAJĄC LINIE PODZIAŁU
 • Rozdział dziewiąty - ŚWIECKI JEZUS
 • Rozdział dziesiąty - MOC ZAŁOŻEŃ
 • Rozdział jedenasty - PRZYJAŹNIE NA CAŁĄ WIECZNOŚĆ
 • Rozdział dwunasty - KULTURA PRZYZWOLENIA
 • Rozdział trzynasty - WYJĄTKOWE UWIELBIENIE
 • Rozdział czternasty - HOJNOŚĆ SERCA
 • Rozdział piętnasty - KRÓLESTWO OBFITOŚCI
 • Rozdział szesnasty - OSOBISTE SPEŁNIENIE I KRZYŻ
 • Rozdział siedemnasty - IMPROWIZOWANY WYWIAD
 • Rozdział osiemnasty - WARTOŚCI, KTÓRE NAS DEFINIUJĄ
 • O AUTORZE
 • Informacje o książce