Helion


Szczegóły ebooka

Eucharystia pierwszych chrześcijan

Eucharystia pierwszych chrześcijan


Wybór najważniejszych tekstów o Eucharystii w pierwszych wiekach istnienia Kościoła.

Pozycja podzielona jest na dwie części. W pierwszej znajdują się najważniejsze teksty Starego Testamentu, w których Ojcowie widzieli wyjaśnienie tajemnicy Eucharystii wraz z ich komentarzami. Druga – poświęcona liturgii, stanowi centrum życia młodego Kościoła.

Czytelnik znajdzie tu pisma dotyczące teologii Eucharystii, a także teksty liturgii eucharystycznej i opisy Mszy Św. Dla dobrego zrozumienia zebranych w publikacji tekstów polecamy zapoznanie się z dwoma wstępami: liturgicznym i archeologicznym. Autorzy podjęli się także trudu skomentowania współczesnej Mszy Św. słowami Ojców Kościoła. Ostatni rozdział pokazuje jak kształtowała się pobożność eucharystyczna i jakie formy przybierała.

Każdy z tych tekstów jest zupełnie różny, jak różni byli ich autorzy, ale mówią one o jednej i tej samej Eucharystii, którą ukazują z różnych punktów widzenia.

 

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • WSTĘP
  • 1. EUCHARYSTIA PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN
  • 2. MSZA ŚWIĘTA PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN
  • 3. KOŚCIOŁY PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN
 • I. NAD MISTERIUM EUCHARYSTII
  • 1. JEDNO CIAŁO, JEDEN KIELICH, JEDEN OŁTARZ, JEDEN BISKUP
  • 2. OGIEŃ I DUCH
  • 3. CIAŁO I KREW PAŃSKA
  • 4. TEGO POZNAJCIE W CHLEBIE, KTÓRY ZAWISŁ NA KRZYŻU
  • 5. CZŁOWIEK STAJE SIĘ CIAŁEM CHRYSTUSA
  • 6. ŚWIĘTE I NIESKALANE MISTERIA PANA (EUCHARYSTIA)
 • II. ZAPOWIEDŹ I WYPEŁNIENIE Ojcowie Kościoła komentują teksty eucharystyczne Starego i Nowego Testamentu
  • 1. CIEŃ I OBRAZ
  • 2. WEDŁUG PORZĄDKU MELCHIZEDEKA
  • 3. CHRYSTUS ZOSTAŁ ZŁOŻONY W OFIERZE JAKO NASZA PASCHA
  • 4. DAŁ IM CHLEB Z NIEBA
  • 5. MĄDROŚĆ STÓŁ ZASTAWIŁA
  • 6. OD WSCHODU DO ZACHODU SŁOŃCA BĘDZIE SKŁADANA OFIARA CZYSTA
  • 7. TO JEST CHLEB, KTÓRY Z NIEBA ZSTĄPIŁ
  • 8. TO JEST CIAŁO MOJE, TO JEST KREW MOJA
  • 9. KREW I WODA Z BOKU JEZUSA
  • 10. POZNALI GO PO ŁAMANIU CHLEBA
  • 11. KIELICH BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
  • 12. JA BOWIEM OTRZYMAŁEM OD PANA...
 • III. OFIARA NOWEGO PRZYMIERZA
  • 1. OFIARA
  • 2. STAROŻYTNE OPISY MSZY ŚW.
  • 3. STAROŻYTNE MODLITWY LITURGICZNE
  • 4. KAPŁAN SZAFARZ EUCHARYSTII
  • 5. KOŚCIÓŁ, MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII
  • 6. NIEDZIELA, DZIEŃ PAŃSKI
  • 7. GDY SCHODZICIE SIĘ RAZEM
  • 8. OJCOWIE KOŚCIOŁA OBJAŚNIAJĄ MSZĘ ŚW.
 • IV. POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
  • 1. CHRZEŚCIJAŃSKIE NAGROBKI
  • 2. KOMUNIA WŚRÓD BURZY MORSKIEJ
  • 3. EUCHARYSTIA NA ŁOŻU ŚMIERCI
  • 4. SKĄD SIĘ WZIĄŁ ZWYCZAJ MSZY ŚW. GREGORIAŃSKIEJ?
  • 5. PRZEPISY EUCHARYSTYCZNE
  • 6. MODLITWY EUCHARYSTYCZNE
 • V. ŹRÓDŁA, SŁOWNIK AUTORÓW, INDEKSY
  • SKRÓTY
  • ŹRÓDŁA
  • SŁOWNIK AUTORÓW
  • INDEKSY
 • Przypisy

 • Tytuły: Eucharystia pierwszych chrześcijan
 • Autor: Ks. Marek Starowieyski
 • ISBN Ebooka: 978-83-8043-662-6, 9788380436626
 • Data wydania: 2020-05-13
 • Identyfikator pozycji: e_1m3s
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo M