Szczegóły ebooka

Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą

Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą

Marlena Gęborska

Ebook

Zasadniczym celem rozprawy jest zaproponowanie modelu akcji bibliotecznych w kontekście promocji oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Termin model został w pracy zawężony do aktywności i promocji biblioteki, i nie odnosi się do pozostałych aspektów jej funkcjonowania. W programie badawczym wzięto pod uwagę osiem następujących typów źródeł: odpowiedzi uzyskane w trakcie ogólnopolskiej i zagranicznej ankiety, w tym podczas podróży badawczych, wypowiedzi bibliotekarzy i czytelników zebrane z użyciem scenariusza, materiały promocyjne zebrane w bibliotekach i podczas targów książki, strony internetowe bibliotek publicznych, dokumentację biblioteczno-statystyczną, publikacje z wydawnictw zwartych i czasopism fachowych, raporty o stanie czytelnictwa i bibliotek oraz statystyki.

ADRESACI: badacze, bibliotekarze, studenci, każdy zainteresowany działalnością kulturalną bibliotek w Polsce i na świecie oraz promocją literatury i czytelnictwa.

  • Tytuł: Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą
  • Autor: Marlena Gęborska
  • ISBN: 978-83-226-3608-4, 9788322636084
  • Data wydania: 2020-05-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1m46
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego