Helion


Szczegóły ebooka

Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary

Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary


Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury człowieka, wszechświata, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa Słowo Boga. Dlatego dla zrozumienia i głoszenia prawdy chrześcijańskiej istnieje potrzeba wyrażania jej na nowo, nadając niezmiennej istocie współczesną formę. Niniejsza seria jest zbiorem książek kompetentnie prezentujących właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie argumenty za prawdziwością objawienia.

Serię opracowują:

Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku wydaje publikacje, pomagając łączyć wiarę z codziennością.

Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.

Alister McGrath uważa, że najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie z nowym ateizmem na czele, wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki. Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa Chrześcijaństwo po prostu, McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą przemawiających nie tylko do umysłu, lecz także do serca i wyobraźni.

 • Przedtytułowa
 • Tytułowa
 • Redakcyjna
 • Wprowadzenie
  • Wprowadzenie
 • Rozdział pierwszy
  • Rozpoczęcie
   • Czym jest apologetyka?
   • Definicje apologetyki
   • Podstawowe zagadnienia apologetyki chrześcijańskiej
   • Apologetyka a ewangelizacja
   • Ograniczenia apologetyki
   • Dalsza droga
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział drugi
  • Apologetyka a kultura współczesna
   • Od nowoczesności do ponowoczesności
   • Apologetyka a epoka nowoczesności
   • Pojawienie się ponowoczesności
   • Apologetyka a ponowoczesność
   • Podejście przyjęte w tej książce
   • Dalsza droga
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział trzeci
  • Teologiczne podstawy apologetyki
   • Umieszczanie w kontekście
   • Apologetyka a teologiczna wizja rzeczywistości
   • Przykład roboczy: teologiczna analiza krzyża
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział czwarty
  • Znaczenie odbiorców
   • Sposobności i pytania
   • Apologetyka kierowana do Żydów: mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2)
   • Apologetyka kierowana do Greków: kazanie Pawła w Atenach (Dz 17)
   • Apologetyka kierowana do Rzymian: mowy sądowe Pawła (Dz 2426)
   • Apologetyka a odbiorcy: zasady ogólne
   • Apologetyka a odbiorcy: konkretne zagadnienia
   • Dalsza droga
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział piąty
  • Racjonalność wiary chrześcijańskiej
   • Rozumienie natury wiary
   • Wyjaśnianie rzeczy: studium przypadku
   • Dalsza droga
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział szósty
  • Tropy prowadzące do wiary
   • Podejścia do zaangażowania apologetycznego
   • Tropy, wskazówki i dowody
   • Trop 2: dostrojenie Wszechświat zaprojektowany do życia?
   • Trop 3: porządek fizyczna struktura świata
   • Trop 4: moralność tęsknota za sprawiedliwością
   • Trop 5: pragnienie zmysł orientacji wskazujący na Boga
   • Trop 6: piękno wspaniałość świata naturalnego
   • Trop 7: relacyjność Bóg jako Osoba
   • Trop 8: wieczność intuicja nadziei
   • Splatanie tropów: w poszukiwaniu wzorca
   • Dalsza droga
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział siódmy
  • Bramy dla apologetyki
   • Otwieranie drzwi do wiary
   • Bramy a apologetyka: kilka refleksji
   • Brama 1: wyjaśnienie
   • Brama 2: argumentacja
   • Brama 3: historie
   • Dalsza droga
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział ósmy
  • Pytania o wiarę
   • Opracowywanie podejść
   • Studium przypadku 1: dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?
   • Studium przypadku 2: Bóg jako podpórka
   • Wykorzystanie dla własnych celów: dostosowywanie studiów przypadku
   • Dodatkowe lektury
 • Rozdział dziewiąty
  • Zakończenie
   • Opracowywanie własnego podejścia apologetycznego
   • Znać siebie
   • Uczyć się od innych
   • Praktyka
   • A w końcu
 • Indeks
  • Indeks

 • Tytuły: Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary
 • Autor: Alister E McGrath
 • Tytuł oryginału: Mere Apologetics. How To Help Seekers And Skeptics Find Faith
 • Tłumaczenie: Dominika Kurpińska
 • ISBN Ebooka: 9788379062898, 9788379062898
 • Data wydania: 2020-05-20
 • Identyfikator pozycji: e_1m8b
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze