Helion


Szczegóły ebooka

Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka

Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka

Monografia pt. Ewaluacja w edukacji – teoria i praktyka jest publikacją prezentująca rozważania pedagogów, nauczycieli i osób, którzy problem ewaluacji podnoszą w swoich opracowaniach i badaniach. Jest to problem złożony i trudny w swojej warstwie teoretycznej i jego praktycznym wymiarze oraz skutkach psychologicznych. Szczególnie praktyka nauczycielska w sposób niejednoznaczny bada i wyjaśnia tę problematykę, co prezentują teksty monografii. 

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którym drogie jest dobro wychowanka i jego edukacja. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki ewaluacji w praktyce edukacyjnej. Monografia może stanowić źródło inspiracji w rozważaniach nad zagadnieniem ewaluacji i jej wdrożenia w rzeczywistość edukacyjną.

  • Tytuł: Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka
  • Autor: red. Urszula Szuścik, Danuta Kocurek
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3731-9, 9788322637319
  • Data wydania ebooka: 2020-06-03
  • Identyfikator pozycji: e_1mng
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego