Helion


Szczegóły ebooka

Annales Mathematicae Silesianae. T. 23 (2009)

Annales Mathematicae Silesianae. T. 23 (2009)


Kolejny tom otwiera wspomnienie o zmarłym w grudniu 2006 r. matematyku Profesorze Andrzeju Lasocie, który był nie tylko wybitnym uczonym, ale także znakomitym wykładowcą, wychowawcą wielu pokoleń polskich matematyków. W tomie zamieszczono ponadto zarówno artykuły zawierające nowe wyniki z analizy matematycznej i algebry, jak i sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

Contents

Annual lectures dedicated to the memory of Professor Andrzej Lasota (Roman Ger) /7

Professor Andrzej Lasota (1932–2006) (Ryszard Rudnicki) /9

MICHAEL C. MACKEY: Exploring the World with Mathematics /11

MOHAMED AKKOUCHI: Well-posedness of the fixed point problem for certain asymptotically regular mappings /43

ELIZA JABŁOŃSKA: Jensen convex functions bounded above on nonzero Christensen measurable sets /53

ZYGFRYD KOMINEK: On a Jensen–Hosszú equation I /57

JAN LIGĘZA: Existence of positive periodic solutions of some differential equations of order n (n > _ 2) /61

ADAM WORYNA: The group of balanced automorphisms of a spherically homogeneous rooted tree /83

Report of Meeting. The Ninth Katowice–Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, Będlewo (Poland), February 4–7, 2009 /103