Helion


Szczegóły ebooka

Byleby "by" było zawsze na swoim miejscu. Cząstka "by" w polszczyźnie. Zbiór ćwiczeń gramatycznych dla cudzoziemców. Poziomy zaawansowania: C1-C2

Byleby "by" było zawsze na swoim miejscu. Cząstka "by" w polszczyźnie. Zbiór ćwiczeń gramatycznych dla cudzoziemców. Poziomy zaawansowania: C1-C2


Byleby by było zawsze na swoim miejscu. Cząstka by w polszczyźnie to książka skierowana do cudzoziemców, którzy uczą się języka polskiego. W sposób przystępny i wyczerpujący pokazane w niej zostało, jak wiele możliwości komunikacyjnych daje cząstka by. Wyjaśnienie, w jakich sytuacjach Polacy używają by, idzie w parze z zaprezentowaniem różnorodnych ćwiczeń, doskonalących kompetencję zarówno pragmatyczną, jak i gramatyczną obcokrajowców posługujących się językiem polskim.

Publikacja polecana jest szczególnie uczniom na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym (B2 – C2), którzy potrafią już tworzyć bardziej skomplikowane struktury zdań oraz znają wiele związków frazeologicznych. Ćwiczenia zawarte w książce dzielą się na dwa główne typy. Pierwsze koncentrują się na konstruowaniu zdań z cząstką by i można je wykonywać samodzielnie (na końcu książki znajduje się do nich klucz odpowiedzi). Drugie wychodzą poza schematy i do ich wykonania niezbędna jest wiedza pragmatyczna – te najlepiej wykonywać pod okiem lektora. Dział Po lekcji stanowi dodatek, który ma na celu urozmaicenie procesu utrwalania zdobytej wiedzy. Treść tego zbioru ćwiczeń można samodzielnie uzupełniać o zasłyszane konteksty, konstrukcje, fragmenty dialogów, itp., w których użyta została cząstka by.

Kompozycja tego podręcznika-przewodnika wynika z nowoczesnego podejścia autorki do nauczania języka polskiego jako obcego. Proces uczenia się ma wynikać z przyswojenia podstawowej wiedzy, ale kluczem do podwyższenia kompetencji językowej jest umiejętność jej praktycznego oraz twórczego wykorzystania. 

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

I

1. Potencja – coś może się wydarzyć / 13

2. Warunek / 21

3. Hipotetyczność czynności, przypuszczenie / 26

Ćwiczenia do części I / 31

 

II

4. Chęci, życzenia, marzenia / 37

5. Życzenia tworzone z oby, aby, byleby, żeby, niechby, gdyby. Inne funkcje tych słów / 47

Ćwiczenia do części II / 53

 

III

6. Być grzecznym i „dyplomatycznym”. Co to znaczy „być dyplomatycznym”? / 59

7. Pytania, prośby i dyrektywy / 65

8. Propozycje / 69

Ćwiczenia do części III / 73

 

IV

9. Możliwość, konieczność oraz istotność wyrażone za pomocą: można by, trzeba by, warto by oraz form bezosobowych i nieosobowych / 79

10. Rady i wskazówki / 83

11. Wątpliwości i obawy / 87

Ćwiczenia do części IV / 89

 

V

12. Inne użycia cząstki by: cel i porównania / 95

 

VI

Ćwiczenia dodatkowe / 101

 

Klucz do ćwiczeń / 113