Helion


Szczegóły ebooka

Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje

Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje

[Formy ličnyh imen russkogo rečevogo upotrebleniâ : obihodno-nejtral'nye obrazovaniâ i nekotorye ih proizvodnye]
 

W pracy na obszernym materiale językowym zaprezentowano różnorakie możliwe formy nieoficjalne rosyjskich imion własnych, omówiono ich właściwości stylistyczne i sposoby funkcjonowania. Wyłoniono możliwe rodzaje i typy podstaw ze względu na częstotliwość ich występowania i regularność. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie dotyczące zależności między budową wyrazu wyjściowego, jego użyciem i możliwością tworzenia określonych jego form. Opracowano klasyfikację podstawowych i niektórych peryferyjnych form pochodnych w aspekcie strukturalnym i funkcjonalnym. Omówiono formacje sufiksalne, starając się przy tym określić ich udział w procesie komunikacyjnym oraz prześledzić wartość emocjonalną wnoszoną przez poszczególne sufiksy. Typologia przeprowadzona została z uwzględnieniem stosunku subiektu nazywającego do środowiska komunikacyjnego oraz do obiektu nazywanego określoną formą imienia. W aneksie zaprezentowano spis najbardziej regularnych imion własnych wraz z podstawowymi ich pochodnymi oraz wykaz sufiksów uczestniczących w tworzeniu nieformalnych form imion. Przedstawiono tu także kilka gniazd słowotwórczych, w jakie układają się imiona własne wraz z ich pochodnymi. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do rusycystów. Może ono zainteresować również slawistów i polonistów.

Содержание

 

Обиходно-нейтральные и другие формы / 7

Образование обиходно-нейтральных форм / 9

Структура и виды основ / 28

Структурный состав основы / 39

Структурные типы составов / 45

 

Формы имен и их функции в употреблении / 55

 

Основные производные формы, их структурные и узуальные разновидности / 63

Природа формообразовательных типов / 70

 

Типология основных производных форм / 89

Структуры основных производных форм / 100

Перцептивные модели структур / 103

 

Реализации форм / 113

Образования с -ик  / 113

Образования с -чик / -ок / -ук / 128

 

Параметры эмотивного описания / 143

Формы с -ул’(а), -ун’(а), -ус’(а), -уш(а) и им подобные / 154

Полные и неполные типы образований / 159

Узуально-коннотативные следствия нерегулярности форм / 176

 

Приложения / 189

Наиболее употребительные имена и их основные производные формы / 189

Суффиксальные единицы, используемые при образовании форм (приблизительный список) / 191

Некоторые личные имена и их формы / 193

 

Рекомендуемая литература / 203

  • Tytuł: Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje
  • Autor: Piotr Czerwiński
  • ISBN Ebooka: 978-83-801-2527-8, 9788380125278
  • Data wydania ebooka: 2015-09-03
  • Identyfikator pozycji: e_1p17
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego