Helion


Szczegóły ebooka

Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Wyd. 2

Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Wyd. 2

Prezentowana książka jest zbiorem studiów, esejów, szkiców krytycznych, mimo to stanowi spójną całość stanowiącą próbę dokonania literackiego namysłu wychodzącego poza słowa, extra verba.
Pomieszczone w książce teksty cechuje myślenie o literaturze jako o całości – jednak z perspektywy greckiego antyku i łacińskiego średniowiecza, niemieckiego romantyzmu i modernizmu oraz postmodernizmu. Dążeniem Autora było wyjście z rozproszenia liter i literatur, pokazanie, że literatura to spotkanie z Życiem, a synoptyczne czytanie tekstów Wielkiej Literatury prowadzi do przekonania, że literatura jest syjamską siostrą życia, egzystencji, bytowania. W takim czytaniu chodzi o przyjęcie metody porównawczej czy komparatystyki pozasłownej, która jest mobilizacją metod, odczytań, dyskursów, a nie tylko wydobywaniem z tekstów literackich implikacji filozoficznych czy estetycznych. Autora nie zadowala badanie wyłącznie walorów literackich, lecz o całościowe czytanie.
Kolejną cechą wspólną pomieszczonych w książce tekstów jest intencja, by pozostawały w zgodzie z myślą teologiczną i religijną. Namysł teoretyczno-literacki i komparatystyczny Autora jest zakotwiczony w wierze. Jak sam pisze: „W rozproszeniu, po spiętrzonych wodach dzisiejszej kultury płynąłem Arką Noego, jaką stara się być literatura porównawcza. Arka Noego jest bowiem przymierzem nowoczesności z dawnością, różności i jedności, mnogości i tego, co pojedyncze”.

Nominacja do 6. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA 2011
w kategorii eseistyka, 12 maj 2011 r.
(www.nagrodaliterackagdynia.pl)

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

Lektura integrująca (kilka uwag o metodzie komparatystyki pozasłownej) / 17

 

Tempus powieściowe Teodora Parnickiego / 43

 

Święta Medea / 59

 

Poeta teologiem. O teologicznych perspektywach badań literackich / 77

 

Gramatologia życia św. Piotra Damianiego / 91

 

Szwy Fiodora Dostojewskiego i dawny Bóg / 117

 

Metamorfoza jako walka / 133

 

Mała apologia jüngeryzmu / 143

 

W stronę oikologii – rzymski genius loci / 153

 

Zakończenie / 175

 

Bibliografia / 183

Indeks nazw osobowych / 199

 

Sommario / 209

Zusammenfassung / 211

  • Tytuł: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Wyd. 2
  • Autor: Zbigniew Kadłubek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2607-7, 9788380126077
  • Data wydania ebooka: 2015-09-08
  • Identyfikator pozycji: e_1p1h
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego