Helion


Szczegóły ebooka

Ćwiczenia z podstaw astrofizyki

Ćwiczenia z podstaw astrofizyki


W podręczniku zamieszczono opisy kilkunastu ćwiczeń z podstaw astrofizyki. Przedstawiono zagadnienia do rozwiązania z zastosowaniem obrotowej mapy nieba, odzwierciedlającej na sferze niebieskiej ruchy Ziemi – obrotowy i okołosłoneczny, i przyrządów do obserwacji wizualnych. Omówiono między innymi wyznaczanie odległości różnych skupisk materii we Wszechświecie – od Księżyca po odległe galaktyki. Elementy fizyki gwiazd zaprezentowano zgodnie z klasyfikacją widmową. Przytoczono także charakterystykę kilku przykładowych misji kosmicznych i nazewnictwo w Układzie Słonecznym oraz formacji powierzchniowych odkrytych w trakcie lotów próbników międzyplanetarnych.

Spis treści

 

Przedmowa / 7

Wykaz skrótów / 9

 

Wyznaczanie odległości liniowych na Ziemi i kątowych na niebie / 11

 

Obrotowa mapa nieba / 18

 

Ruchy Ziemi / 31

 

Podstawowe przyrządy służące do obserwacji promieniowania widzialnego / 52

 

Klasyfikacja widmowa / 68

 

Wybrane metody wyznaczania odległości we Wszechświecie / 76

 

Księżyc / 82

 

Przejścia planet przed tarczą Słońca / 100

 

Mgławica Krab / 107

 

Odległości gromad gwiazd i pył w przestrzeni kosmicznej / 110

 

Gwiazdy zmienne w gromadzie kulistej M 15 / 113

 

Pulsary / 116

 

Gwiazdy zmienne w Małym Obłoku Magellana. Gwiazdy zmienne cefeidy i kosmiczna skala odległości / 119

 

Prawo Hubble’a / 120

 

Astronomia pozaatmosferyczna / 123

 

Przykłady niektórych istotnych misji kosmicznych / 142

 

Nazewnictwo w Układzie Słonecznym / 151

 

Kratery w Układzie Słonecznym / 159

 

Aktywność Słońca i badanie jej wpływu na przebieg zjawisk geofizycznych / 162

 

Zagadnienia różne / 171

 

Układy współrzędnych sferycznych / 175

 

Ciało niebieskie na miejscowym południku / 182

 

Pory roku na półkuli północnej / 185

 

Astronomiczny problem czasu / 188

 

Zależność średnicy planetoidy od jej jasności absolutnej / 190

 

Skorowidz / 193