Helion


Szczegóły ebooka

Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest

Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest

Publikacja Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest jest zbiorem tekstów pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podejmuje rozważania nad potrzebą obecności w refleksji pedagogicznej dorobku historii myśli pedagogicznej. W pierwszej części zawiera analizy metodologicznych aspektów omawianych zagadnień, których Autorzy sytuują pedagogikę i historię wychowania wśród nauk o kulturze. W drugiej części znajdują się teksty ukazujące różne sposoby prezentowania i narracji problematyki pedagogicznej w perspektywie historycznych analiz, będące ilustracją odmiennego doświadczania przez Badaczki przeszłych rzeczywistości. W części trzeciej, Autorki poszukują odpowiedzi na nurtujące współczesnych pedagogów pytania dotyczące istotnych kategorii pedagogicznych: kompetencji i autorytetu, które wręcz nie są możliwe do odnalezienia bez dialogu toczącego się w szerszej perspektywie kulturowej, humanistycznej, historycznej.

Praca kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych historycznymi aspektami pedagogiki.

Contents

 

Introduction (Agnieszka Stopińska-Pająk) / 7

 

Krzysztof Maliszewski

A pedagogical history of education: Ethical and aesthetic aspects of historiography in the context of education / 11

 

Łukasz Michalski

The economy of the history of education: In search of a good presence of history in pedagogical thought / 33

 

Agnieszka Stopińska-Pająk

The theoretical and methodological aspects of the formative stages of Polish andragogical thought / 45

 

Grażyna Kempa

The qualifications of teachers in Polish primary education in the Silesian Voivodeship (1922—1939) against the background of methodological research questions / 67

 

Monika Sulik

Around the table: In search of a historio-pedagogical dimension of tastes from childhood / 81

 

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Auto/biographic narration in the process of identity construction: Pedagogical contexts / 99

 

Irena Przybylska

Between rationality and emancipation: (De)constructing competency-based education / 111

 

Sabina Koczoń-Zurek

The barriers in the search for teacher authority / 131

 

List of works cited / 153

  • Tytuł: Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest
  • Autor: red. Agnieszka Stopińska-Pająk
  • ISBN Ebooka: 978-83-801-2588-9, 9788380125889
  • Data wydania ebooka: 2015-10-13
  • Identyfikator pozycji: e_1p2m
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego