Helion


Szczegóły ebooka

Nanostruktura i mikrotekstura antracytów

Nanostruktura i mikrotekstura antracytów

Stanisław Duber

W prezentowanej monografii obiektem badań była grupa węgli silnie zmetamorfizowanych – od semiantracytów do metaantracytów. Abstrahując od lokalnych warunków geologicznych, przedstawiono opis nanostruktury antracytów od skali atomowej (wielkości rzędu nanometrów) do wielkości strukturalnych rzędu dziesiątek mikrometrów (mikrotekstura) pochodzących z różnych kontynentów. Badania nanostruktury i mikrotekstury skoncentrowane były na znalezieniu wspólnych cech budowy tej grupy zmetamorfizowanej substancji organicznej – wykazano, że niejednorodność struktury i tekstury jest immanentną cechą wszystkich antracytów.
Wyniki pracy powinny zainteresować studentów i pracowników naukowych kierunków geochemia, petrografia i geologia węgla, a także technologów zajmujących się otrzymywaniem materiałów węglowo-grafitowych dla hutnictwa.

Spis treści

 

1. Wstęp / 7

 

2. Cel pracy / 9

 

3. Struktura węgla / 11

3.1. Struktura chemiczna węgla kamiennego / 12

3.2. Struktura fizyczna węgla kamiennego / 15

 

4. Metody badań / 19

4.1. Pomiary refleksyjności / 19

4.2. Dyfrakcja promieni X (XRD) / 24

4.3. Transmisyjna mikroskopia elektronowa / 26

4.4. Spektroskopia Ramana / 31

 

5. Wyniki badań / 33

5.1. Pochodzenie antracytów / 33

5.2. Skład chemiczny i klasyfikacja / 34

5.3. Analiza petrograficzna / 35

5.4. Analiza fazowa części mineralnej / 36

5.5. Wyniki badań dyfrakcji promieni X / 37

5.6. Wyniki pomiarów współczynnika odbicia światła / 41

5.7. Obserwacje nanostruktury i mikrotekstury metodą TEM / 46

5.8. Wyniki pomiarów rozpraszania Ramana / 49

 

6. Nanostruktura i mikrotekstura antracytów / 53

6.1. Nanostruktura antracytów / 53

6.2. Mikrotekstura antracytów / 57

6.3. Niejednorodność nanostruktury i mikrotekstury / 61

 

7. Podsumowanie / 65

 

Literatura / 69

 

Summary / 75

Резюме / 77

Załącznik / (po s.80)

  • Tytuł: Nanostruktura i mikrotekstura antracytów
  • Autor: Stanisław Duber
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2650-3, 9788380126503
  • Data wydania ebooka: 2015-10-26
  • Identyfikator pozycji: e_1p2v
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego