Helion


Szczegóły ebooka

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu

Na publikację składają się wybrane referaty spośród wygłoszonych podczas konferencji naukowej pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu”,  która zorganizowana została przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Arbitrażu przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Autorzy podejmują rozważania nad współczesnym statusem zasady autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym i w prawie sądownictwa polubownego. Właściwie ze wszystkich artykułów wyłania się przekonanie, iż współczesne prawo kolizyjne jest polem ścierania się dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony dostrzegalna jest ekspansja zasady autonomii woli na obszary, w których tradycyjnie nie była ona respektowana. Z drugiej – w sferze zobowiązań umownych, gdzie zasada ta trwale wpisała się w tradycje prawa kolizyjnego, dostrzega się zjawisko przeciwne, które jest wyrazem przekonania, że kolizyjnoprawna autonomia woli stron musi  podlegać pewnym ograniczeniom. Analogiczne wyzwania stają przed współczesnym prawem sądownictwa polubownego, pomimo że wyrasta ono z zasady autonomii woli i jest wyrazem jej najwyższego poszanowania.

Książka będzie zapewne wartościową i użyteczną publikacją dla przedstawicieli doktryny prawa kolizyjnego i prawa sądownictwa polubownego, jak również dla praktyki prawniczej.

Spis treści

 

Joanna Boroń

Wpływ ogłoszenia upadłości na moc zapisu na sąd polubowny a zasada autonomii woli w postępowaniu arbitrażowym / 7

 

Krzysztof Pacuła

Granice swobody wyboru prawa dla zobowiązań pozaumownych na tle rozporządzenia Rzym II / 23

 

Mateusz Dąbroś

Przepisy wymuszające swoje zastosowanie — bariera dla uwzględniania autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym? / 45

 

Joanna Szymańska, Patryk Felkel

Forma zapisu na sąd polubowny w kontekście autonomii woli / 59

 

Katarzyna Buda, Michał Grela

Zapis na sąd polubowny a ogólne warunki ubezpieczeń w kontekście autonomii woli / 77

  • Tytuł: Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu
  • Autor: Joanna Boroń, Katarzyna Buda, Mateusz Dąbroś, Patryk Felkel, Michał Grela, Krzysztof Pacuła, Joanna Szymańska, red. Michał Gajda
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2704-3, 9788380127043
  • Data wydania ebooka: 2015-11-03
  • Identyfikator pozycji: e_1p36
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego