Helion


Szczegóły ebooka

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14


Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Spis treści

 

Studia

 

Jakub Krysa: Niejednolitość terytorialna prawa hiszpańskiego a prawo prywatne międzynarodowe / 9

 

Michał Gamrot: Potrącenie ustawowe wierzytelności wyrażonych w różnych walutach / 51

 

Anita Strzebińczyk: Perspektywy utworzenia fundacji europejskiej / 67

 

Michał Kacprzyk: Przejście ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów: różnice interpretacyjne art. 67 CISG oraz ich wpływ na przejście ryzyka przypadkowej utraty bądź zniszczenia towaru / 91

 

Materiały

 

Katarzyna Jaśkiewicz: Prawo prywatne międzynarodowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich — ustawa Kodeks cywilny ZEA nr 5/1985, znowelizowana przez Prawo Federalne nr 1/1987 — omówienie ustawy / 111