Helion


Szczegóły ebooka

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

Tom IV kontynuuje genologiczną tradycję badań, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem związków, jakie istnieją między gatunkowym zróżnicowaniem uniwersum mowy a formami komunikacji społecznej – dziś i w dawnej Polsce. Autorzy koncentrują się na zagadnieniu komunikacji jako szeroko pojętej transmisji informacji i jej gatunkowych „wcieleń”. Rozważania teoretyczne – im poświęcone są artykuły zamieszczone w części pierwszej pracy – znajdują dopełnienie w analizach i interpretacjach, zarówno gatunków użytkowych, jak i artystycznych, składających się na część drugą tomu. Publikacje te wzbogaca forma dyskusji panelowej, w której badacze starali się uchwycić wykładniki sytuacji poznawczej oraz podstawowych tendencji w tekstologii polskiej, niemieckiej i francuskiej.

Spis treści

 

Kształtowanie się systemu transferu informacji w formę dyskursów i gatunków zamknięte (Danuta Ostaszewska) / 9

 

Część pierwsza

Rozważania teoretyczne

 

Aleksander Wilkoń

O gatunkach niemających nazwy. Komunikat / 19

 

Bożena Witosz

Interakcyjny model relacji gatunku i dyskursu w przestrzeni komunikacyjnej / 23

 

Halina Grzmil-Tylutki

Gatunek jako kategoria społecznojęzykowa / 33

 

Maria Wojtak

Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych / 44

 

Romuald Cudak

Genologiczne pogranicza i ekwiwalencje / 57

 

Aldona Skudrzyk

Rudymenty gatunków / 67

 

Jacek Warchala

Gatunek jako zamysł perswazyjny. Rozważania nie tylko o reklamie / 75

 

Ewa Sławkowa

Miejsce i rola gatunku mowy w komunikacji międzykulturowej (perspektywa translatologiczna) / 86

 

Część druga

Analizy i interpretacje

 

Ewa Biłas-Pleszak, Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Strategiczne gry gatunkami — blog i recenzja w witrynach internetowych perfumerii / 97

 

Jerzy Biniewicz

Rodzenie się polskiego dyskursu naukowego. Pragmatyka, struktura i język traktatu Olbrychta Strumieńskiego O sprawie, sypaniu, wymierzaniu y rybieniu stawów / 111

 

Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak

Funkcje pamiętnika w komunikacji społecznej (rekonesans badawczy) / 123

 

Stanisław Borawski

Dwie XVII-wieczne nowiny. O propagandowym użyciu listu prywatnego / 135

 

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Wielofunkcyjność komentarzy w diariuszach Sejmu Wielkiego / 147

 

Ewa Ficek

Zaczarowana, inspirująca, pouczająca... Jaka jest bajka terapeutyczna? / 159

 

Beata Grochala

Ten sam gatunek w dwóch odmianach — o telewizyjnej i internetowej relacji sportowej na żywo / 169

 

Magdalena Hawrysz

Rozmowy chrystyjańskie Marcina Czechowica jako komunikat kształtujący wspólnotę arian / 181

 

Maciej Kawka

Internet jako źródło plotki / 194

 

Małgorzata Kita

Śmierć wywiadu? Gatunek w ponowoczesnej Polsce / 201

 

Maria Krauz

Wzorzec strukturalny dedykacji drukowanej a model relacji między adresatem i autorem / 214

 

Iwona Loewe

Globalny gatunek w lokalnej odsłonie. Teleecho Ireny Dziedzic / 231

 

Ewa Malinowska

Komunikowanie władzy ze społeczeństwem / 241

 

Anna Matuszewska

Laudacje polskie i niemieckie — podobieństwa i różnice / 251

 

Małgorzata Nowak-Barcińska

Drugie życie gatunku / 266

 

Danuta Ostaszewska

Reportaż — współistnienie kodów: werbalnego i ikonicznego (na materiale tekstów w National Geographic Polska) / 285

 

Iwona Pałucka-Czerniak

Funkcje czasowników pierwszoosobowych w posłowiach do współczesnych polskich publikacji naukowych / 297

 

Edyta Pałuszyńska

Zróżnicowanie zachowań komunikacyjnych rozmówców w gatunkowych realizacjach rozmowy (dyskusja, debata a talk show) / 309

 

Magdalena Pietrzak

„Pozytywnienie” felietonu w drugiej połowie XIX wieku / 321

 

Romualda Piętkowa

Dialog w świecie tekstów naukowych / 332

 

Olga Przybyla

Gatunek listu a kompetencja lingwistyczna i komunikacyjna dzieci upośledzonych umysłowo / 343

 

Magdalena Steciąg

Jak wiele zależy od gatunku, czyli obraz ekologa w wiadomości i reportażu informacyjnym / 356

 

Agnieszka Szczaus

Instrukcja jako forma komunikacji (na przykładzie Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku) / 369

 

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Moduły makrosytuacyjne w radiowej i telewizyjnej debacie publicznej / 383

 

Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna

Komunikacja pracodawców z pracobiorcami w ofertach pracy / 397

 

Marzanna Uździcka

Notatki z wykładu w perspektywie komunikacyjnej / 409

 

Anna Wojciechowska

Protokoły jako świadectwo komunikacji społecznej (rekonesans badawczy) / 425

 

Olga Wolińska

Oświadczenia i deklaracje w komunikacji społecznej A.D. 2007 / 439

 

Katarzyna Wyrwas

Reklama typu homeshopping jako wzorzec dla reklamy wyborczej / 446

 

Mirosława Ampel-Rudolf

Schemat informacyjny gawędy szlacheckiej / 456

 

Władysława Książek-Bryłowa

Elementy „nowiniarskie” w wierszach Wacława Potockiego / 469

 

Joanna Przyklenk

Poznawczy aspekt gatunku — o ślepcu, niedowidzącym i jednookim (na przykładzie epigramatu i gatunków pokrewnych) / 477

 

Artur Rejter

Przeobrażenia gatunków literackich w kontekście komunikacji społecznej (na przykładzie noweli) / 493

 

Teresa Wilkoń

Genologiczne aspekty poematów Gałczyńskiego / 504

 

Część trzecia

Panel dyskusyjny

 

Moderatorzy dyskusji: Maria Wojtak, Zofia Bilut-Homplewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Waldemar Czachur / 515

  • Tytuł: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna
  • Autor: red. Danuta Ostaszewska, współudz. Joanna Przyklenk
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2493-6, 9788380124936
  • Data wydania ebooka: 2015-11-26
  • Identyfikator pozycji: e_1p4c
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego