Helion


Szczegóły ebooka

Problemy Prawa Karnego. T. 26

Problemy Prawa Karnego. T. 26

red. Kazimierz Marszał

Na treść niniejszego tomu składają się studia i artykuły dotyczące: funkcjonowania zakazu reformationis in peius w związku z zaskarżeniem orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym; uprawnień pokrzywdzonego na etapie wykonywania rozstrzygnięć w brytyjskim systemie prawa karnego; uchylenia zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny; obliczania terminów tymczasowego aresztowania; problemów kontroli formalnej aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym; Wincentego Skrzetuskiego poglądów na prawo karne oraz prawa karnego Ukrainy w kodeksie z 1743 r.

SPIS RZECZY

 

Studia

 

Katarzyna  S y c h t a: Funkcjonowanie zakazu reformationis in peius w związku z zaskarżeniem orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym / 9

 

Artykuły problemowe

 

Bartosz  B a r a n: Uprawnienia pokrzywdzonego na etapie wykonywania rozstrzygnięć w brytyjskim systemie prawa karnego / 83

 

Radosław  K o p e r: Uchylenie zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny / 94

 

Arkadiusz  L u d w i c z e k: O adwokatach, radcach prawnych i tajemnicy obrońcy w postępowaniu karnym raz jeszcze / 111

 

Andrzej  P r u d e l: Obliczanie terminów tymczasowego aresztowania / 124

 

Jarosław Z a g r o d n i k: Problemy kontroli formalnej aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym / 135

 

Wojciech  O r g a n i ś c i a k: Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo karne / 157

 

Tetiana  V o l t s: Prawo karne Ukrainy w kodeksie z 1743 r. zatytułowanym Prawa za kotorymi suditsja narod małorosijski – ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw / 169

  • Tytuł: Problemy Prawa Karnego. T. 26
  • Autor: red. Kazimierz Marszał
  • ISBN Ebooka: 2353-9712, 23539712
  • Data wydania ebooka: 2015-12-03
  • Identyfikator pozycji: e_1p4v
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego