Helion


Szczegóły ebooka

Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie

Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie


Książka pomyślana została jako dzieło ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Nawareckiemu, twórcy mikrologii literackiej, historykowi i teoretykowi literatury, znanemu autorowi prac śląskoznawczych. Teksty, zgromadzone w prezentowanym tomie, wyrastają z bliskich Mu fascynacji – z poszukiwania literackich osobliwości, przygody studiowania detali i sięgania po sztukę mikrochwytu. Pisane przez przyjaciół Profesora, kolegów, uczniów, miłośników i „zazdrośników” – zachowują przy tym cenną różnojęzyczność i przyjmują odmienne formy: od poezji po literacką prozę; od obszernych, drobiazgowych studiów, uważnych prac dokumentacyjnych czy popisowych przykładów sztuki interpretacji po mikrolektury i erudycyjne eseje, niekiedy fabularyzowane. Wielość form, tematów, kontekstów, inspiracji i sposobów czytania koresponduje z wieloznacznością słowa „balaghan” (m.in. namiot, dom, bałagan, objazdowy teatr) umieszczonego w tytule książki. O znaczeniach, które ze sobą niesie, redaktorzy tomu piszą szczegółowo we wstępie. Wskazują też na twórczy charakter „bałaganiarskiego” nadmiaru, z jeden strony – na produktywną wielość języków, z drugiej – nomadyczność tych, których domem jest litera.

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Nowe Książki” 6/2016, s. 42–43 (Wojciech Kaliszewski: Wszystko, co drobne).

Spis treści

 

Cały ten balaghan… (Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Beata Mytych‑Forajter) / 9
 

Justyna Bargielska

Kapitanie, tu Sally / 15

 

(Nano)dialogi z poetyckim kontekstem

Janusz Ryba

Wachlarz: oświeceniowy „gadżet” / 19
 

Magdalena Bąk

Nici i nitki w twórczości Słowackiego / 29
 

Maciej Szargot

Dwa (małe) liryczne komentarze do Nie ‑Boskiej komedii / 39
 

Elżbieta Grodzka‑Łopuszyńska

Od Pocałunków do Impresji — rzecz o przenikaniu / 49
 

Wioletta Bojda

Bez granic / 59
 

Marian Kisiel

Poróżnienie w śmierci. O Dwóch śmierciach Władysława Szlengla / 77
 

Maciej Tramer

Edycja, której nie było — albo: jak zrobiony jest Krzysztof Baczyński / 85
 

Mariusz Jochemczyk

Odwrócona perspektywa. Mała Ameryka Haliny Poświatowskiej / 99
 

Romuald Cudak

Piety. Miniatura interpretacyjna / 109
 

Kalina Jaglarz

Uchyłki. O poetyce uchylania w psalmie Tadeusza Nowaka / 119
 

Joanna Dembińska‑Pawelec

Mikrologiczna lektura Hymnu o Perle Czesława Miłosza / 131
 

Joanna Kisiel

Zanikanie? Ślady podmiotu w poezji Ryszarda Krynickiego / 143
 

Jan Piotrowiak

Skryptorium wiersza. Ludzie dla początkujących Ewy Lipskiej / 151
 

Grzegorz Olszański

Leżenia (o jednej z figur dyskursu geriatrycznego) / 161
 

Miłosz Piotrowiak

Do‑tkliwość wojny. Omijam czule trawy, kiedy idę drogą… Wojciecha Bąka i Drach Szczepana Twardocha / 175
 

Zakładka teologiczna

Ryszard Koziołek

Trzy ucieczki Boga (esej miejscami fabularyzowany) / 193
 

Piotr Bogalecki

Nie wiem, co zrobić (z tą wiarą). Justyna Bargielska oddaje życie / 205
 

Mikrohistorie… osobne/osobliwe/osobiste

Iwona Słomak

Amplifikacja w warsztacie mikrologa / 223
 

Marek Piechota

O pierwszym segmencie zestawienia „»fantazje« etymologiczne romantyków” (mikrowstęp do rzeczy znacznie poważniejszej) / 235
 

Jarosław Ławski

Mroczny moment. O Wspomnieniach polskiego wygnańca Augusta Antoniego Jakubowskiego / 243
 

Anna Janicka

Poetyka skoku i wrzenia. Włodzimierza Spasowicza wyprawa do Bułgarii / 257
 

Elżbieta Hurnikowa

Gry, miłostki, epizody. Jednoaktówka Partnerka na tle twórczości Arthura Schnitzlera / 267
 

Anna Szawerna‑Dyrszka

Obrachunki w „Pionie”, czyli o pewnym konkursie i debiucie proza­torskim Czesława Miłosza / 277
 

Zbigniew Kadłubek

Antypokrzywa. Rozprawka o zazdrości / 285
 

Aleksandra Kunce

Sprawiedliwi. Punkty doświadczeń / 291
 

Magdalena Piekara

Mikroświat śląskiej rodziny w ujęciu socrealistycznym / 321
 

Tadeusz Sławek

Zawsze jest jakieś ale. Pinokio, czyli co to znaczy „wyjść na ludzi”? / 331
 

Zielona lamówka

Lucyna Nawarecka

„Mróweczki” Słowackiego / 351
 

Magdalena Kokoszka

Złotnicy robaczki / 355
 

Zdzisława Mokranowska

Mikro‑esej o mikro‑florze / 369
 

Iwona Gralewicz‑Wolny

„W gęstej jak syrop mikroliryce materii”. O Mikrokosmosie Wisławy Szymborskiej / 379
 

Andrzej Kotliński

Ichtiolog‑filolog, wędkarz‑rybak. O wierszu Mirona Białoszewskiego Czerwony ichtiolog (i przy jego okazji) / 391
 

Zdzisław Marcinów

Śmierć pięknych węgorzy. O ostatnim opowiadaniu Oty Pavla / 411
 

Beata Mytych‑Forajter

Najmniejsze zwierzę Justyny Bargielskiej / 421
 

Marek Bieńczyk

Kontener / 435
 

Bibliografia / 441

Indeks osobowy (M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter) / 467
 

Summary / 481

Résumé / 483