Helion


Szczegóły ebooka

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie to inicjatywa wydawnicza pracowników i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nawiązująca do wielowiekowych cieszyńskich tradycji kształceniowych i publikacyjnych. Praca zbiorowa pt. Między teorią a praktyką zapoczątkowuje serię wydawniczą Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie – forum prezentacji i wymiany myśli przyszłych i początkujących pedagogów, animatorów, etnologów, które w przyszłości może przyczynić się do jeszcze większej aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej środowiska studenckiego i zainteresowania młodej kadry podejmowaniem badań naukowych.

Tom pierwszy serii wydawniczej Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie zatytułowany Między teorią a praktyką prezentuje i upowszechnia autorski dorobek żaków. Obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych, stwarza pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, kulturowymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi. Autorzy poszczególnych tekstów, studenci i absolwenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podejmują próby ukazania związków teorii naukowych ze współczesną praktyką (społeczną, edukacyjną, kulturalną), rozpoznają nowe tropy kulturowe, budują krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego.

Publikacja gromadzi artykuły naukowe, komunikaty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje prac naukowych oraz materiały pomocnicze dla studentów. Prezentuje także doświadczenia krajowe i zagraniczne studentów oraz ukazuje działalność studencką.

Praca zainteresować może głównie obecnych, przyszłych i początkujących pedagogów, ale także psychologów, socjologów, filozofów, badaczy kultury oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki oświatowej i społecznej.

Spis treści

 

Alina Szczurek-Boruta

Między teorią a praktyką — siła cieszyńskiej tradycji kształcenia akademickiego, presja współczesności, pytania o przyszłość / 9

 

Artykuły i rozprawy

 

Łukasz Matusiak

Paideia w Państwie Platona / 19

 

Katarzyna Szolc

Rola dzieła sztuki w przeżyciu estetycznym / 30

 

Kuba Moczyróg

Internet w środowisku społecznym / 40

 

Komunikaty z badań

 

Anna Twardzik

Czynniki warunkujące system wartości dzieci żyjących w środowisku wiejskim — prezentacja wyników badań własnych / 55

 

Regina Pazdur

Wychowanie do nadziei — przykłady narzędzi diagnostycznych do badania nadziei podstawowej i nadziei na sukces / 70

 

Doświadczenia krajowe i zagraniczne

 

Łukasz Matusiak

Czy osoby niepełnosprawne są w Polsce pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej? / 85

 

Agnieszka Kozieł

Animacja poklatkowa i jej zalety w pracy z dziećmi / 94

 

Sandra Kocjan

Refleksje dotyczące różnic między działalnością portugalskiego a polskiego przedszkola / 107

 

Działalność studencka

 

Aleksandra Rogalska

Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Animatorów Kultury / 117

 

Sandra Kocjan

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej — najnowsze wydarzenia / 123

 

Z przeszłości i współczesności kształcenia w Cieszynie

 

Aleksandra Rogalska

Kształcenie pedagogów kulturalno-oświatowych i animatorów kultury w Cieszynie / 131

 

Kronika

 

Katarzyna Zloch, Aleksandra Gancarz

Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne (Cieszyn, 12 grudnia 2013 r.) / 141

 

Materiały pomocnicze dla studentów

 

Wykaz literatury z zakresu wychowania do nadziei (opracowała Regina Pazdur) / 147

 

Recenzje prac naukowych

 

Zenon Gajdzica: Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej (Agnieszka Cieślar) / 155

 

Artur Kołakowski (red.): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka (Karolina Czech) / 160

 

Nota o autorach / 167

  • Tytuł: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką
  • Autor: red. Alina Szczurek-Boruta
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2423-3, 9788380124233
  • Data wydania ebooka: 2016-01-07
  • Identyfikator pozycji: e_1p69
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego