Helion


Szczegóły ebooka

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła Autorów, którzy współpracowali z Doktor Bronisławą Dymarą i inspirowali się jej twórczością pedagogiczną. Teksty prezentują odkrywcze i twórcze podejścia w pracy z dzieckiem. W opracowaniach jest położony nacisk na niekonwencjonalność w pracy pedagogicznej w odniesieniu do teorii i praktyki.

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którym drogie jest dobro dziecka i jego twórczość. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań innowacyjnych w pracy z dzieckiem. Zwrócono w niej uwagę na oryginalność metod w kształtowaniu postaw dziecka do twórczości i szeroko rozumianych wartości. Monografia może stanowić źródło inspiracji do ciekawych propozycji dydaktycznych z dzieckiem dla studentów, nauczycieli czy rodziców.

Spis treści

 

Wstęp / 9

Preface / 10

 

Kazimierz Denek

O serii książek stanowiących opowieść o dziecku, nauczycielu i przyjaznej szkole / 11

 

Bronisława Dymara

Źródła, cechy i perspektywy pedagogiki współbycia / 29

 

Lidia Wollman

O wartości przyjaźni i sztuce współbycia z innymi / 48

 

Dominika Krym, Elżbieta Schinohl

Nauczyciel w świecie… dziecka. Z perspektywy wybranych publikacji serii N-N pod redakcją Bronisławy Dymary / 58

 

Elżbieta Znaj

Moje refleksje pokonferencyjne na temat serii Nauczyciele-Nauczycielom / 68

 

Hanna Krauze-Sikorska

Wspieranie twórczego potencjału dziecka – edukacyjna fikcja czy prorozwojowa szansa? / 71

 

Kinga Łapot-Dzierwa

Dziecko w świecie sztuki = Dziecko w świecie wartości. O wartościach edukacyjnych dzieł / 86

 

Jadwiga Oleksy

Dziś jeszcze prawo wyboru, za rok już obowiązek – nadzieje i niepokoje rodziców związane ze szkolną edukacją sześciolatków / 99

 

Aldona Kopik, Monika Zatorska

Dziecko w świecie… wielu inteligencji edukacyjnych / 114

 

Romualda Ławrowska

Muzyczna edukacja dziecka. Personalistyczna idea w wychowaniu muzyczno-ruchowym / 124

 

Jadwiga Uchyła-Zroski

Cechy elementarnej muzykalności dziecka / 137

 

Bogusław Żydek

Muzyczne przygody grupy „MniejWięcej” w kontekście twórczości kulturalnej nauczycieli i wychowawców / 145

 

Elżbieta Marek

Edukacja społeczna w programach kształcenia zintegrowanego / 157

 

Małgorzata Bortliczek

Kształcenie językowe na poziomie elementarnym – na tropie błędów edukacyjnych / 176

 

Izabela Łuc

Twórczość Claude’a Moneta jako forma stymulowania aktywności językowej ucznia klasy trzeciej / 190

 

Dorota Szumna

Jak nie mówić w szkole, czyli w trosce o przyjazne relacje nauczyciela

i uczniów edukacji wczesnoszkolnej / 206

 

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Wartość kontaktów międzynarodowych w kształceniu studentów pedagogiki i dzieci (w kontekście własnych doświadczeń pedagogicznych) / 223

 

Bożena Grzeszkiewicz

Świat zabawek dziecka / 244

 

Grzegorz Szturc

Dziecko w przedszkolu. Dziecko w świecie dzieci i kobiet – kilka słów refleksji / 258

 

Bibliografia / 261

Indeks nazwisk / 274

  • Tytuł: Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1
  • Autor: red. Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2057-0, 9788380120570
  • Data wydania ebooka: 2016-01-19
  • Identyfikator pozycji: e_1p6m
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego