Helion


Szczegóły ebooka

Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej

Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej

Książka Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej wpisuje się w szeroko podejmowaną problematykę codzienności osób niepełnosprawnych, społecznych działań podejmowanych na rzecz poprawy ich sytuacji w instytucjach stałego pobytu jakimi są domy pomocy społecznej. Proponowana pozycja jest próbą oswojenia, zbliżenia do trudnego tematu jakim jest głęboka niepełnosprawność intelektualna oraz dom pomocy społecznej. W publikacji zawarte zostały codzienność na terenie placówki oraz funkcjonowanie wymienionej grupy osób. Elementem szczególnie ciekawym, mogącym zainteresować czytelników jest próba ukazania złożoności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. A co za tym idzie dostosowanie metod i indywidualizacji pracy.

Publikacja poprzez połączenie rozważań stricte badawczych z rozważaniami praktycznymi skierowana jest zarówno do naukowców, pedagogów, psychologów, socjologów, studentów, ale także do praktyków pracujących na co dzień z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Z recenzji „Przedłożona do recenzji książka (…) ukazując osoby niepełnosprawne w kontekście poszanowania odmienności i różnic, a nie współczucia i lęku jest godna polecenia i zainteresowania. (…) wpisuje się w dyskurs społeczno-medialny nad postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Książka edukuje ku niepełnosprawności i to chyba jej najważniejszy atrybut. (…) Poruszany temat funkcjonowania codziennego osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej wynika z doświadczeń własnych autorki w pracy terapeutycznej. Co znacząco podnosi jej wartość.”

dr hab. prof. UP Jolanta Zielińska

Spis treści

 

Wprowadzenie / 7

 

Teoretyczne podstawy badań

 

Wielowymiarowość niepełnosprawności — osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / 13

Domy pomocy społecznej miejscem stałego pobytu osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną — regulacje prawne / 27

Jakość życia osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / 41

 • Przestrzeń życiowa osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / 51
 • Codzienne potrzeby osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / 59

 


Część empiryczna

 

Problematyka badań własnych / 69

Uspołecznienie — socjalizacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / 75

 • Efekty terapii / 84
 • Poziomy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / 87
 • Poziomy uspołecznienia / 92


Uwarunkowania indywidualne osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w badanych placówkach / 99

 • Wiek badanych osób / 103
 • Czas pobytu badanych osób w domu pomocy społecznej / 110
 • Stan zdrowia badanych osób / 115
 • Kontakt badanych osób z rodziną / 125


Wnioski i uogólnienia wynikające z badań / 133

 

Zakończenie / 135

 

Bibliografia / 137

 

Summary / 145

Zusammenfassung / 147

 • Tytuł: Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej
 • Autor: Dorota Prysak
 • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2401-1, 9788380124011
 • Data wydania ebooka: 2016-01-22
 • Identyfikator pozycji: e_1p6o
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego