Helion


Szczegóły ebooka

El insulto como ritual en la "Batalla de Rap". Estudio pragmalingüístico

El insulto como ritual en la "Batalla de Rap". Estudio pragmalingüístico

Monografia jest obszernym studium o charakterze pragmalingwistycznym wpisującym się w nurt badań nad grzecznością językową oraz socjolektalnymi odmianami języka. Tematyka szczegółowa podjęta przez Autorkę obejmuje rytualne obelgi, które jako praktyka komunikacyjna dają się zaobserwować w swoistego rodzaju pojedynkach werbalnych prowadzonych przez hiszpańskich raperów. Przedmiotem pracy jest analiza obelg rytualnych, ich typologia w kontekście bitwy raperów, a także opis wartości wokół których skupia się obelga rytualna. Materiał stanowiący podstawę analizy jest oryginalny, składają się na niego transkrypcje bitew raperów, które odbyły się w latach 2007–2009 w Madrycie, Barcelonie i Bilbao.

W niniejszej pracy Autorka traktuje Bitwę Rap jako jedną z praktyk w ramach subkultury hip-hop oraz zjawisko komunikacyjne. Idąc w ślad za M. Colín Rodea (2003) Autorka proponuje analizę obelgi, łącząc aspekty pragmatyczne w ramach Teorii Relewancji Sperbera i Wilson z semantycznymi odnoszącymi się do leksyki tzw. obraźliwej. Autorka ponadto wprowadza termin antygrzeczność wywodzący się z badań K. Zimmermanna (2002), który łączy rytualne użycie obelg wśród młodych Hiszpanów z zachowaniem antynormatywnym, stąd też nie kwalifikuje ich jako niegrzeczne, lecz antygrzeczne. Kategoria antygrzeczności charakteryzuje się tym, iż młodzi pretendują do bycia równoprawnymi członkami grupy, szanowanymi przez pozostałych, wraz z którymi współtworzą antynormatywny krąg poprzez partycypację w rytuale rzucania obelg. 

ĺndice

 

Introducción / 9

Objetivos de estudio y material de análisis / 12

Metodología / 13

 

Capítulo 1

Pragmática. Una disciplina más allá del código / 15

1.1. La perspectiva pragmática: el lenguaje en uso / 15

1.1.1. La comunicación inferencial / 18

1.1.1.1. El modelo griceano de la comunicación inferencial / 19

1.1.1.2. Presupuestos y sobreentendidos / 22

1.1.1.3. Implicación trópica / 25

1.1.2. La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Explicaturas e implicaturas / 25

 

Capítulo 2

El insulto. Estado de la cuestión / 37

2.1. La pragmática del insulto / 37

2.2. La paralingüística y la quinésica del insulto / 39

2.3. La interdicción lingüística, el eufemismo y el disfemismo / 42

2.4. Los lenguajes sociales y el slang / 43

2.5. Definiciones lexicográficas del insulto / 46

2.6. Un marco interpretativo para el insulto / 49

2.6.1. La socialización / 51

2.6.2. La violencia / 52

2.6.3. La aggression / 53

2.6.4. Las emociones / 55

2.6.5. La cortesía / 57

2.7. La definición de insulto de Marisela Colín Rodea / 60

2.8. Acto de insultar, ¿cómo se expresa el insulto? Unidades léxicas insultantes / 61

 

Capítulo 3

El insulto ritual. Su vinculación con la subcultura rap / 71

3.1. El rap como uno de los pilares de la subcultura hip hop. El movimiento rap en España / 71

3.2. ¿Qué es un ritual? / 77

3.2.1. Investigaciones sobre el insulto ritual / 79

3.2.2. Las reglas de los insultos rituales según William Labov / 84

3.2.3. La anticortesía verbal como una forma de constitución de la identidad de los raperos / 90

3.3. El paralelismo entre la Batalla de Rap y la Tragedia Antigua / 93

3.4. Características generales del lenguaje de los jóvenes / 94

3.5. Características generales del discurso rapológico / 96

 

Capítulo 4

El análisis de los insultos rituales en la Batalla de Gallos en España / 101

4.1. La teoría de la relevancia y el insulto ritual / 101

4.2. La propuesta de definición del insulto ritual / 104

4.3. La propuesta de tipología de los insultos rituals / 105

4.4. El análisis de los insultos rituals / 107

4.4.1. El insulto contra la apariencia física del rival / 107

4.4.2. El insulto contra las habilidades del rival / 115

4.4.2.1. El insulto contra la falta de la improvisación del rival / 124

4.4.2.2. El insulto contra el discurso del rival / 125

4.4.2.3. El insulto contra el discurso del rival a través de la glorificación de sí mismo / 126

4.4.2.4. El insulto del rival a través del distanciamiento / 129

4.4.3. El insulto contra la masculinidad del rival / 132

4.4.4. El insulto a través de una orden dirigida hacia el rival / 135

4.4.5. El insulto contra la madre del rival y otros miembros de su familia / 137

4.4.6. El insulto contra el lugar de procedencia del rival / 141

4.4.7. El insulto a través del uso de la metáfora / 143

4.4.7.1. El insulto del rival a través de la metáfora de DEPORTE / 147

4.4.7.2. El insulto del rival a través de la metáfora de ANIMAL / 150

4.4.7.3. El insulto del rival a través de la metáfora de GUERRA / 154

4.5. Signos fundamentales del sistema de transcripción / 159

 

Conclusiones / 161

 

Bibliografía / 167

 

Streszczenie / 181

Summary / 183

  • Tytuł: El insulto como ritual en la "Batalla de Rap". Estudio pragmalingüístico
  • Autor: Sabina Deditius
  • ISBN Ebooka: 978-83-801-2510-0, 9788380125100
  • Data wydania ebooka: 2016-02-10
  • Identyfikator pozycji: e_1p75
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego