Helion


Szczegóły ebooka

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła Autorów, którzy współpracowali z Doktor Bronisławą Dymarą i inspirowali się jej twórczością pedagogiczną. Teksty prezentują odkrywcze i twórcze podejścia w pracy z dzieckiem. W opracowaniach jest położony nacisk na niekonwencjonalność w pracy pedagogicznej w odniesieniu do teorii i praktyki.

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którym drogie jest dobro dziecka i jego twórczość. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań innowacyjnych w pracy z dzieckiem. Zwrócono w niej uwagę na oryginalność metod w kształtowaniu postaw dziecka do twórczości i szeroko rozumianych wartości. Monografia może stanowić źródło inspiracji do ciekawych propozycji dydaktycznych z dzieckiem dla studentów, nauczycieli czy rodziców.

Spis treści

 

Wstęp / 9

Preface / 10

 

Wiesława Korzeniowska

Dziecko w świecie dorosłych – na przestrzeni dziejów / 11

 

Andrzej Stroynowski

Błędy w wychowaniu magnatów polskich w XVIII wieku / 23

 

Jadwiga Szymaniak

Dlaczego bronię kompetencji? / 35

 

Małgorzata Zalewska-Bujak

Nauczyciel, czyli kto? / 49

 

Szczepan Kutrowski

Współbycie – przejaw ludzkiej żywotności i stylu życia / 64

 

Stanisław Bortnowski

Pozwólmy uczniom działać twórczo (na przykładzie lekcji nie tylko z poezji) / 71

 

Renata Raszka

Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego dziecka / 77

 

Katarzyna Nadrowska

Jak współdziałać z dzieckiem w przedszkolu? – czyli o roli metod aktywizujących w pracy nauczyciela / 93

 

Jolanta Chowaniak, Jolanta Molenda

Dziecko w świecie ekspresji plastycznej – wykorzystanie twórczych technik plastycznych w pracy z dzieckiem przedszkolnym / 107

 

Urszula Szuścik

Ocena prac plastycznych / 117

 

Karolina Kmiecik-Jusięga

Dziecko w świecie koni. Pedagogiczny aspekt kontaktu z koniem / 124

 

Anna Kurzeja

Dziecko w świecie dopalaczy / 133

 

Grażyna Leśniczak

Rola nauczyciela przedszkola w procesie wychowania estetycznego dziecka / 147

 

Natalia Ruman

Pomoc rodziny i szkoły dziecku przeżywającemu żałobę. Refleksje o śmierci / 163

 

Monika Michalak, Sabina Kamińska

Świat należy do nas: o aktywności twórczej dziecka / 179

 

Bronisława Dymara, Barbara Pierzchała

Dorośli i dzieci w świecie marzeń. Wywiad Bronisławy Dymary z Barbarą Pierzchałą / 187

 

Bibliografia / 199

Indeks nazwisk / 213

  • Tytuł: Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2
  • Autor: red. Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2055-6, 9788380120556
  • Data wydania ebooka: 2016-02-11
  • Identyfikator pozycji: e_1p78
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego