Helion


Szczegóły ebooka

Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne

Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne


Książka jest pierwszym w Polsce zbiorem przykładów i wzorów korespondencji dyplomatycznej w języku arabskim wraz z jej tłumaczeniem i omówieniem w języku polskim. Charakter publikacji jest naukowy oraz popularyzatorski, aby mógł być wykorzystany przez jak największą ilość potencjalnych odbiorców. Z jednej strony książka ma być podręcznikiem dla arabistów, pomocą dla tłumaczy, ale także wnosić wkład do studiów międzynarodowych, ponieważ odzwierciedla sposób myślenia Arabów, konstruowania wypowiedzi w obszarze dyplomacji, polityki międzynarodowej, terminologii specjalistycznej oraz pokazuje kulturowy aspekt tychże treści.

Książka to także leksykon specyficznej terminologii, która zdaje się być współcześnie popularna. Stara się ona porządkować i tłumaczyć pewne zjawiska poprzez nie tylko zamieszczone tłumaczenie na j. polski, ale właśnie ukazanie kontekstów danych terminów i haseł.

Książka dostarcza gotowych i sprawdzonych współczesnych arabskich rozwiązań językowych w obszarze dyplomacji i polityki, co powoduje możliwość wzbogacenia przez osoby władające j. arabskim słownictwa i nabrania naturalności językowej.

Odbiorcą publikacji są absolwenci i studenci studiów arabistycznych, tłumacze tego języka, ale również osoby i instytucje zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką bliskowschodnią.

Spis treści

 

Słowo wstępne / 5

 

Noty dyplomatyczne – مذكرات دبلوماسية / 7

Inne przykłady not osobistych / 27

Tytułowanie najwyższych przedstawicieli państw / 33

Zaproszenia – الدعوات / 35

Oświadczenia – البيانات / 41

Dementi – النفى / 41

Kondolencje – التعازي / 51

Przemówienia – الخطب / 57

Umowy, dekrety, rezolucje i zarządzenia / 65

Dokumenty stanu cywilnego – وثائق الحالة المدنية / 71

Terminologia prawnicza – بعض المصطلحات القانونية / 75

Terroryzm i bezpieczeństwo – الارهاب والأمن / 81

Zwroty medialne i prasowe – لغة الاعلام و الصحافة / 91

Słowniczek podstawowych tytułów dyplomatycznych i politycznych / 99

الاسماء الرسمية لبعض البلدان العربية و الاسلامية و عواصمها

Nazwy własne niektórych państw arabskich i muzułmańskich oraz ich stolice  / 112

أسماء بعض المناطق الجغرافية

Nazwy niektórych krain geograficznych / 115

الاسماء الرسمية لبعض المنظمات العربية و الاسلامية

Nazwy własne niektórych organizacji arabskich i islamskich / 115