Helion


Szczegóły ebooka

Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej

Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej


Łaskawy Czytelniku, masz przed sobą książkę pożyteczną i starannie przygotowaną, w której zgromadzono rozprawy Uczonych z wielu polskich ośrodków akademickich, prezentujących różne dyscypliny naukowe, zajmujących się dziełami na przestrzeni tysiącleci (od starożytności do XXI wieku). Artykuły uporządkowane chronologicznie uświadamiają jak doskonalono sztukę promowania publikacji, jak korzystano z doświadczeń poprzedników, jak wprowadzano odbiorców do lektury dzieła. Ufamy, że czas spędzony z tą książką w ręku będzie czasem przyjemnym i pełnym inspirujących myśli towarzyszących słowom Autorów. Z tym bądź łaskaw.

Spis treści

 

Słowo wstępne / 7

 

Marek Job

Naukowy i pseudonaukowy προοίμιον (prooímion) w literaturze greckiej. Archimedes i Strabon / 9

 

Tomasz Sapota

Prooemia w rzymskich tekstach naukowych / 21

 

Iwona Słomak

Teksty zalecające z perspektywy teorii wymowy i w praktyce. Ujęcie Jana Kwiatkiewicza / 35

 

Mariola Jarczykowa

Zalecenia staropolskich edycji przekładów Księgi Psalmów / 47

 

Michał Kuran

O wypowiedziach zalecających w polskich kronikach z XVI i początku XVII wieku / 71

 

Iwona Rak

O zalecających aspektach elementów ramowych w staropolskich edycjach dwóch postylli Jakuba Wujka / 117

 

Anna Sitkowa

O tekstach zalecających w postylli Marcina Białobrzeskiego / 131

 

Monika Drożdżewicz

Teksty zalecające w polskich mesjadach pasyjnych z XVII wieku / 143

 

Anna Malińska

Projektowanie kręgu odbiorców i procesu lektury w pasyjnym tryptyku Augustyna Rakiewicza / 157

 

Bożena Mazurkowa

O wypowiedziach zalecających w polskich drukach z drugiej połowy XVIII wieku / 169

 

Małgorzata Marcinkowska

Zalecające aspekty przedmów do modlitewników z XVIII stulecia / 195

 

Małgorzata Piecuch

Zachęty do lektury Kazań sejmowych Piotra Skargi w przedmowach z XIX wieku / 207

 

Beata Sołczyk

O wypowiedziach zalecających w edycjach dramatów autorek z pierwszej połowy XIX wieku / 225

 

Marek Stanisz

Topika skromności w autorskich przedmowach do zbiorów lirycznych z pierwszej połowy XIX wieku / 245

 

Teresa Banaś‑Korniak

Dawne i współczesne zachęty do lektury siedemnastowiecznego przekładu pieśni Horacego / 283

 

Indeks osobowy / 301