Helion


Szczegóły ebooka

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin


Wciągająca biografia jednego z najwybitniejszych polityków i najbardziej wszechstronnych myślicieli w historii

Benjamin Franklin był nie tylko jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, lecz również prawdziwym człowiekiem renesansu, który pod wieloma względami wyprzedził swój czas. Był genialnym naukowcem, wynalazcą, przedsiębiorcą, dyplomatą, pisarzem, strategiem i jednym z najwybitniejszych myślicieli politycznych w historii.

Osobowość tego skutecznego polityka i ciekawego świata twórcy inspiruje dzisiaj tak samo, jak dwa wieki temu. Jego historia uczy, jak prowadzić życie praktyczne, a jednocześnie uduchowione, jak osiągnąć osobisty sukces i służyć społeczeństwu.

Walter Isaacson, autor bestsellerowych biografii Leonarda da Vinci i Stevea Jobsa, kreśli fascynujący portret Benjamina Franklina myśliciela i polityka, który stworzył podwaliny tożsamości narodowej Amerykanów i został wzorem dla przyszłych pokoleń.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Rozdział 1 Benjamin Franklin i powstanie Ameryki
 • Rozdział 2 Wędrówka pielgrzyma
 • Rozdział 3 Czeladnik
 • Rozdział 4 Drukarz
 • Rozdział 5 Obywatel publiczny
 • Rozdział 6 Naukowiec i wynalazca
 • Rozdział 7 Polityk
 • Rozdział 8 Niespokojne wody
 • Rozdział 9 Urlop w domu
 • Rozdział 10 Agent prowokator
 • Rozdział 11 Buntownik
 • Rozdział 12 Niepodległość
 • Rozdział 13 Bawidamek
 • Rozdział 14 Bon vivant
 • Rozdział 15 Negocjator
 • Rozdział 16 Mędrzec
 • Rozdział 17 Epilog
 • Rozdział 18 Wnioski
 • Spis postaci
 • Kalendarium
 • Przeliczniki walut
 • Podziękowania
 • Źródła i skróty
 • Przypisy
 • Fotografie