Helion


Szczegóły ebooka

CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych

CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych

Głównym celem badań podjętych przez autorów było opracowanie przykładowej matrycy CAF, która pozwoli zidentyfikować konieczne do przeprowadzenia udoskonalenia w szpitalu, a tym samym poprawić jego efektywność. W książce podjęto zatem próbę: interpretacji pojęcia jakości usług medycznych i sposobów pomiaru tej jakości; identyfikacji szpitali jako organizacji świadczących usługi medyczne na rzecz pacjentów; typologii kryteriów oraz mierników pomocnych w ocenie stopnia implementacji strategii TQM w szpitalach; przedstawienia sposobu implementacji TQM i oceny stopnia jej dojrzałości w szpitalach; charakterystyki metody CAF na tle innych metod implementacji i oceny stopnia dojrzałości TQM w szpitalach; opracowania przykładowej matrycy CAF do samooceny szpitala.
 
Książka składa się z czterech rozdziałów zawierających wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań. Wyjaśniono w nich istotę jakości usług medycznych, opisano koncepcje zarządzania jakością usług, scharakteryzowano także pojęcie zarządzania jakością usług medycznych w szpitalach oraz metody implementacji i oceny TQM w tych placówkach.

Spis treści

Wykaz skrótów i symboli 7

Wstęp 9

Rozdział l Wprowadzenie do zagadnień z zakresu jakości usług medycznych 15

l.l. Istota, definicja i rola usług medycznych 15

l.2. Ewolucja pojęcia jakości usług 24

l.3. Interpretacja pojęcia jakości usług medycznych 40

l.4. Szpital jako świadczeniodawca usług medycznych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce 54

l.5. Metody zapewniania jakości usług medycznych i jej prawne uwarunkowania 61

l.6. Etyka a jakość w usługach medycznych 71

Rozdział 2 Zarządzanie jakością 79

2.l. Istota i rozwój zarządzania jakością 80

2.2. Kluczowe aspekty zarządzania jakością w organizacji usługo­wej 82

2.3. Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością 83

2.4. Koncepcje zarządzania jakością 84

2.5. Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM 87

2.6. Ewolucja zarządzania jakością - od TQM do doskonałości 89

2.7. Metody oceny dojrzałości systemu zarządzania jakością 97

2.7.l. Inwestowanie w ludzi (investors in people) 97

2.7.2. Samoocena w zarządzaniu jakością 98

2.7.3. Inne metody oceny dojrzałości systemu 100

Rozdział 3 Zarządzanie jakością usług medycznych w szpitalu 101

3.l. Zarządzanie publiczne a zarządzanie jakością 101

3.2. Pojęcie zarządzania jakością usług medycznych 103

3.3. System zarządzania jakością w szpitalu 104

3.4. Metody implementacji i oceny TQM w szpitalu 107

3.4.l. Certyfikacja 108

3.4.2. Akredytacja 111

3.4.3. Pozostałe systemy oceny zewnętrznej stosowane w ochronie zdrowia 116

3.5. Modele doskonałości a samoocena w zarządzaniu jakością w szpitalu 117

Rozdział 4 Samoocena kompleksowego zarządzania jakością w szpitalu metodą CAF 123

4.l. Istota i znaczenie metody CAF 123

4.2. Związki CAF z TQM 124

4.3. CAF w sektorze usług medycznych w świetle dotychczaso­wych badań 125

4.4. Kryteria oceny CAF 133

4.5. Ocena poziomu dojrzałości TQM w szpitalach 138

4.6. Ocena uwarunkowań zastosowania CAF w szpitalach 144

Zakończenie 147

Bibliografa 150

Skorowidz 172

 

  • Tytuł: CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych
  • Autor: Małgorzata Stawicka
  • ISBN Ebooka: 978-83-781-4970-5, 9788378149705
  • Data wydania ebooka: 2020-09-04
  • Identyfikator pozycji: e_1qu3
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej