Helion


Szczegóły ebooka

Życie Maryi

Życie Maryi


Najświętsza Maryja Panna wiodła w Palestynie całkiem zwyczajny żywot, a jest najbardziej niezwykłą osobą w historii. Nikt nigdy nie był tak kochany i czczony przez mężczyzn, potężnych i pokornych, młodych i starych. Miliony kobiet nadal noszą Jej imię i tysiące świątyń wzniesiono na cześć Tej, która chciała być służebnicą Pańską. Życie Maryi (Vida de María) to biografia Matki Bożej, umieszczona w politycznych i religijnych ramach Jej czasów, oparta na relacjach zawartych w Ewangelii i innych źródłach historycznych.

Jeśli ktoś szuka inspiracji do bycia autentycznym, pokornym, szczerym i skupionym na woli Bożej, to nie znajdzie lepszego przewodnika niż Miriam, Maria z Nazaretu. Jej życie, jak życie każdej żydowskiej kobiety w tamtych cza­sach, było zwyczajne, ale zarazem niezwykłe, bo w całości skupione na Bogu. To właśnie uczyniło Ją najbardziej niezwykłą i czczoną kobietą świata. J.L. Bastero, zafascynowany Maryją, przybliża nam Jej postać. Zaprasza do spojrzenia na Nią jako uosobienie prawdziwie oryginalnej i autentycznej idei tego, czym jest człowiek w Bożym zamyśle obrazem Boga.

W Maryi podziwiamy zachwycający kontrast, połączenie małości z wielkością. Z jednej strony urodziła się ponad dwa tysiące lat temu w małej wsi okupowanego przez Rzymian kraju i prowadziła skromne życie. Ale z drugiej strony ta niepozorna dziewczyna stała się jak mówi papież Franciszek kobietą, która miała największy wpływ na historię. Dlatego, po Jej Bożym Synu, jest najbardziej chwaloną osobą w dziejach ludzkości. Niniejsza książka pozwoli nam lepiej poznać tajemnicę Maryi, która jest ulubioną Córką Boga Ojca, Matką Boga Syna i Oblubienicą Boga Ducha Świętego ks. Jan ODogherty, zastępca wikariusza regionalnego Opus Dei na Polskę.

 • Prolog
 • Wprowadzenie
 • Rozdział pierwszy
  • Życie w Palestynie
 • Rozdział drugi
  • Życie Maryi do momentu zwiastowania
 • Rozdział trzeci
  • Zwiastowanie
 • Rozdział czwarty
  • Nawiedzenie
 • Rozdział piąty
  • Narodzenie Jezusa w Betlejem
 • Rozdział szósty
  • Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny
 • Rozdział siódmy
  • Pokłon Trzech Króli
 • Rozdział ósmy
  • Chłopiec zagubiony i odnaleziony w świątyni
 • Rozdział dziewiąty
  • Gody w Kanie
 • Rozdział dziesiąty
  • Maryja w publicznej działalności Jezusa
 • Rozdział jedenasty
  • Maryja w dniach przed męką
 • Rozdział dwunasty
  • Matka Bolesna
 • Rozdział trzynasty
  • Od zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego

 • Tytuły: Życie Maryi
 • Autor: Juan L. Bastero de Eleizalde
 • Tytuł oryginału: Vida de Maria
 • Tłumaczenie: Bronisław Krzysztof Jakubowski
 • ISBN Ebooka: 9788379063789, 9788379063789
 • Data wydania: 2020-09-24
 • Identyfikator pozycji: e_1r68
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze