Helion


Szczegóły ebooka

Contemporary Family - Comparative Perspective

Contemporary Family - Comparative Perspective

Głównym celem książki jest przedstawienie przemian, jakie zachodzą w różnych formach rodziny w perspektywie porównawczej. Zainteresowanie rodziną jest obecnie niezwykle żywe i powszechne. W dobie intensywnych przemian rodzina jako podstawowa cząstka społeczna podlega różnym zmianom od preferowanych i zaimplementowanych modeli życia rodzinnego do relacji w rodzinie. Dlatego redaktorzy książki postanowili zaprosić naukowców z różnych części Europy, aby mogli przedstawić wyniki swoich badań. Od ogólnych tendencji po analizę poszczególnych przypadków książka jest odpowiedzią na potrzebę szerszego spojrzenia na zmiany zachodzące w życiu rodzinnym.

  • Tytuł: Contemporary Family - Comparative Perspective
  • Autor: red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, Grzegorz Libor
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3120-1, 9788322631201
  • Data wydania ebooka: 2020-09-21
  • Identyfikator pozycji: e_1re9
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego