Helion


Szczegóły ebooka

Laboratorium aparatury procesowej

Laboratorium aparatury procesowej

Skrypt zawiera instrukcje wykonania 18 ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących podstawowe procesy i aparaturę przemysłowych systemów technologicznych. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z przebiegiem wybranych procesów separacji składników, kontaktu fazowego oraz wymiany ciepła i masy, a także z konstrukcją aparatury i technikami pomiarowymi. Omówienie każdego ćwiczenia zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz opis stanowiska badawczego, metodyki pomiarów i sposobu opracowania wyników. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów kierunków inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, biotechnologia i biogospodarka, ale może być wykorzystywane na wielu pokrewnych kierunkach.

Przedmowa 5

I. Regulamin zajęć dydaktycznych 7

II. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium 10

III. Ćwiczenia 11

1. Przepływ płynów (Bogumiła Wrzesińska) 11

2. Badanie charakterystyk pomp (Andrzej Krasiński) 21

3. Klasyfikacja hydrauliczna (Tomasz Wąsowski) 35

4. Rozdzielanie zawiesin w hydrocyklonie (Tomasz Wąsowski) 45

5. Rozdzielanie zawiesin w wirówce sedymentacyjnej (Tomasz Wąsowski) 53

6. Filtracja w prasie filtracyjnej (Bogumiła Wrzesińska) 61

7. Filtracja w filtrze samoczyszczącym (Tomasz Wąsowski) 71

8. Filtracja membranowa (Maciej Szwast) 79

9. Mieszanie cieczy (Rafał Przekop) 87

10. Odpylanie gazów (Bogumiła Wrzesińska) 98

11. Fluidyzacja trójfazowa (Tomasz Wąsowski) 107

12. Hydrodynamika kolumny z wypełnieniem (Bogumiła Wrzesińska) 121

13. Hydrodynamika i wymiana masy w układzie kolumn air-lift (Bogumiła Wrzesińska) 131

14. Wymienniki ciepła (Tomasz Wąsowski) 144

15. Suszenie konwekcyjne (Jakub Gac) 155

16. Suszenie rozpyłowe (Tomasz Wąsowski) 164

17. Klimatyzacja powietrza (Bogumiła Wrzesińska) 174

18. Destylacja i rektyfikacja (Bogumiła Wrzesińska) 186

Literatura uzupełniająca 201

  • Tytuł: Laboratorium aparatury procesowej
  • Autor: Leon Gradoń
  • ISBN Ebooka: 978-83-781-4943-9, 9788378149439
  • Data wydania ebooka: 2020-10-01
  • Identyfikator pozycji: e_1rqf
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej