Szczegóły ebooka

Budowa i eksploatacja dwusitowych urządzeń formujących w maszynach papierniczych

Budowa i eksploatacja dwusitowych urządzeń formujących w maszynach papierniczych

Mariusz Reczulski

Ebook

Maszyny wykorzystujące zasadę formowania wstęgi papierniczej miedzy dwoma sitami zapoczątkowały nową erę w papiernictwie. Producenci papieru i tektury coraz częściej zastępują maszyny płaskositowe dwusitowymi urządzeniami formującymi. To pokazuje kierunek rozwoju przyszłych konstrukcji urządzeń formujących. 

W monografii opisano i zanalizowano pod względem konstrukcyjnym kilkanaście rozwiązań dwusitowych urządzeń formujących, zgodnie z następującym podziałem:

 • urządzenia formujące z sekcją listwową (ang. blade formers),
 • urządzenia formujące z wałem formującym (ang. roll formers),
 • urządzenia formujące z sekcją listwową i wałem formującym (ang. blade-roll formers),
 • urządzenia formujące z wałem formującym i sekcją listwową (ang. roll-blade formers),
 • urządzenia formujące z listwą szerokostrefową i sekcją listwową (ang. shoe-blade formers).

Wykaz ważniejszych oznaczeń
Wstęp
1. SZCZELINOWE URZĄDZENIA FORMUJĄCE Z PIONOWYM UKŁADEM SITOWYM
    1.1. Dwusitowe szczelinowe urządzenia formujące z wałem formującym
        1.1.1. Formowanie wstęgi na wale formującym
            1.1.1.1. Rozkład sił i ciśnień na wale formującym
        1.1.2. Współczynnik wyprzedzenia sita
        1.1.3. Przepływy zwrotne masy
        1.1.4. Kąt uderzenia i miejsce padania strumienia masy
        1.1.5. Wpływ kąta opasania wału sitami na odwadnianie wstęgi
        1.1.6. Problem z dwustronnością strukturalną wstęgi
        1.1.7. SpeedFormer
        1.1.8. OptiFormer
        1.1.9. DuoFormer CFD
        1.1.10. DuoFormer TQ
        1.1.11. DuoFormer TQv
        1.1.12. DuoFormer Base
        1.1.13. DuoFormer Base II 
        1.1.14. DuoFormer Top
        1.1.15. OptiFormer
    1.2. Szczelinowe urządzenia formujące z sekcją listwową
        1.2.1. Formowanie wstęgi za pomocą sekcji listwowej 
        1.2.2. BelBaie III
        1.2.3. Modernizacja jednostki BelBaie III
        1.2.4. BelBaie IV
        1.2.5. DuoFormer CB i CVB
    1.3. Szczelinowe urządzenia formujące z listwą szerokostrefową
        1.3.1. Formowanie wstęgi za pomocą listwy szerokostrefowej
        1.3.2. BelBaie V 
        1.3.3. OptiFormer SB 
2. HYBRYDOWE URZĄDZENIA FORMUJĄCE 
    2.1. Urządzenia formujące z wałem formującym
        2.1.1. Dynaformer i Duoformer H 
        2.1.2. Czyszczenie wałów i sit formujących
        2.1.3. Bel-Roll 
        2.1.4. Top Flyte 
    2.2. Urządzenia ze skrzynką formującą
        2.2.1. BelForm 
        2.2.3. BelForm HC
        2.2.4. BelBond
        2.2.5. SymFormer 
        2.2.6. SymFormer R, N i F 
    2.3. Urządzenia formujące z listwami dociskowymi 
        2.3.1. BelBond CB
        2.3.2. Top Former 
        2.3.3. DuoFormer D 
        2.3.4. DuoFormer D II 
        2.3.5. SymFormer MB 
        2.3.6. OptiFormer Hybrid 
        2.3.7. ValFormer 
        2.3.8. OptiFormer Hybrid 
3. SZCZELINOWE URZĄDZENIA FORMUJĄCE Z POZIOMYM UKŁADEM SITOWYM 
    3.1. Sposoby formowania wstęgi z poziomym układem sitowym
        3.1.1. SpeedFormer
        3.1.2. SpeedFormer MB 
        3.1.3. OptiFormer 
        3.1.4. Urządzenie formujące BelBaie z poziomym układem sitowym (Horizontal BelBaie) 
        3.1.5. DuoFormer TQh 
        3.1.6. DuoFormer CBh 
PODSUMOWANIE
SPIS RYSUNKÓW 
SPIS TABEL
INDEKS

 • Tytuł: Budowa i eksploatacja dwusitowych urządzeń formujących w maszynach papierniczych
 • Autor: Mariusz Reczulski
 • ISBN: 978-83-66287-55-6, 9788366287556
 • Data wydania: 2020-10-13
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1s2s
 • Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej