Helion


Szczegóły ebooka

Szukaj pokoju i idź za nim

Szukaj pokoju i idź za nim


Marzysz o głębokim pokoju serca. W każdych okolicznościach. Podążając za wskazówkami ks. Jacquesa Philippea, masz szansę się do tego pokoju przybliżyć. Rady praktyka brzmią przekonująco: nie zniechęcaj się; zadowól się małym postępem; miej cierpliwość dla siebie. Wówczas staniesz się bardziej podatny na działanie Ducha Świętego, a Pan będzie mógł zdziałać w tobie znacznie więcej niż ty sam własnym wysiłkiem!

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wprowadzenie
 • Część I. Pokój wewnętrzny ścieżką ku świętości
  • Rozdział pierwszy. Beze Mnie nic nie możecie uczynić
  • Rozdział drugi. Pokój wewnętrzny i owocna działalność apostolska
  • Rozdział trzeci. Pokój i walka duchowa
  • Rozdział czwarty. Stawką walki jest pokój
  • Rozdział piąty. Usprawiedliwienia, którymi tłumaczymy utratę spokoju, są zawsze złymi usprawiedliwieniami
  • Rozdział szósty. Dobra wola jako niezbędny warunek pokoju
  • Rozdział siódmy. Dobra wola jako wystarczający warunek pokoju
 • Część II. Jak reagować na to, co odbiera nam pokój
  • Rozdział pierwszy. Życiowe kłopoty i strach, że coś nam umknie
  • Rozdział drugi. Trudno nam uwierzyć w Opatrzność
  • Rozdział trzeci. Lęk przed cierpieniem
  • Rozdział czwarty. Aby wzrastać w ufności: modlitwa dziecka
  • Rozdział piąty. Oddajemy się całkowicie albo wcale
  • Rozdział szósty. Bóg wymaga od nas wszystkiego, lecz niekoniecznie wszystko nam zabiera
  • Rozdział siódmy. Co czynić, gdy nie stać nas na oddanie?
  • Rozdział ósmy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego
  • Rozdział dziewiąty. Postawa w obliczu cierpienia tych, którzy są nam bliscy
  • Rozdział dziesiąty. W każdej cierpiącej osobie jest Jezus
  • Rozdział jedenasty. Wady i niedoskonałości u innych
  • Rozdział dwunasty. Cierpliwość wobec bliźniego
  • Rozdział trzynasty. Cierpliwość wobec naszych własnych błędów i niedoskonałości
  • Rozdział czternasty. Bóg umie wydobyć dobro nawet z naszych błędów
  • Rozdział piętnasty. Co robić, kiedy zgrzeszyliśmy?
  • Rozdział szesnasty. Niepokój, jaki odczuwamy przed podjęciem decyzji
  • Rozdział siedemnasty. Królewska droga miłości
  • Rozdział osiemnasty. Kilka rad na zakończenie
 • Cześć III. Co mówią nam święci
  • Juan de Bonilla
  • Święty Franciszek Salezy (15671622)
  • Teresa z Ávili (15151582)
  • Maria od Wcielenia (15661618)
  • Franciszek Jakub Libermann (18021852)
  • Ojciec Pio (18871968)
 • Spis treści
 • Kolofon

 • Tytuły: Szukaj pokoju i idź za nim
 • Autor: Jacques Philippe
 • Tytuł oryginału: Recherche la Paix et poursuis-la. Petit Traité sur la Paix du Coeur
 • Tłumaczenie: Jerzy Moderski
 • ISBN Ebooka: 9788379063765, 9788379063765
 • Data wydania: 2020-10-21
 • Identyfikator pozycji: e_1s9o
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze