Helion


Szczegóły ebooka

Kronika Niedzielna

Kronika Niedzielna

Pierwsze wydanie tomu felietonów Kronika Niedzielna (Vasárnapi Krónika) Sándora Máraiego ukazało się nakładem wydawnictwa Révai, Budapeszt 1943; pierwsze wydanie powojenne – Akadémiai-Helikon Kiadó, 1994 roku.

Kronika Niedzielna to autorski wybór felietonów Sándora Máraiego, publikowanych od grudnia 1936 do stycznia 1943 roku w dzienniku „Pesti Hírlap”, w prestiżowej rubryce stworzonej przez Ferenca Molnára, następnie wiele lat prowadzonej przez Dezső Kosztolányiego, innego wybitnego pisarza węgierskiego. Zaproszenie do współpracy z „Pesti Hírlap” Márai przyjął jako niewątpliwy zaszczyt, ale też ogromne wyzwanie. Pozbawione pośpiesznej powierzchowności, niezwykle błyskotliwe i wyjątkowo przenikliwe teksty szybko przyniosły mu uznanie czytelników.

Kronika Niedzielna jest osobistym komentarzem Máraiego do bieżących wydarzeń politycznych i zjawisk społecznych w przededniu wybuchu i w latach drugiej wojny światowej. Márai stawia pytania o szanse oraz zagrożenia dla Węgier, zastanawia się nad powojenną przyszłością, przewiduje możliwość podziału Europy na Wschód i Zachód, oddzielone od siebie żelazną kurtyną. Wskazuje na niepewny los małych krajów, zmuszonych do walki o zachowanie tożsamości. Podkreśla, że dla ocalenia dziedzictwa i tradycji Europy niezbędna jest solidarność wszystkich narodów tworzących jej wspólnotę kulturową. Wreszcie wyraża obawę, by z wielkiej idei europejskiej nie pozostało jedynie pojęcie geograficzne, kontynent o wspaniałej naturze i pięknych zabytkach, lecz bez ducha, który spaja żyjące tu ludy i ich historię.

Na kartach Kroniki Niedzielnej Márai podejmuje wiele innych, wciąż aktualnych tematów, jak eutanazja, fabryki literatury, prawdziwy i fałszywy patriotyzm, pisarz (czy publicysta) jako sumienie narodu. Sięga przy tym do wątków z życiorysów postaci historycznych – Goethego, Skłodowskiej-Curie, Holbeina oraz popularnych postaci kultury masowej – Winnetou, Robinsona Crusoe.

Słowa, jakimi w jednym z felietonów Márai charakteryzuje dokonania Ludwiga Börnego, którego uważa za ojca nowoczesnego wschodnio-europejskiego dziennikarstwa, w pełni oddają istotę jego własnej publicystyki: „…z fragmentu, ze szczegółu umie wnioskować o całości… za kłamliwą metaforą wyczuje zakłamanego ducha wspólnoty… z wiadomości dnia wyciągać potrafi wnioski dotyczące historii, z tego, co przemija wywieść to, co trwałe, z nieszczęśliwego wypadku wnioskować o przeznaczeniu.”

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Pożegnanie
 • Wprowadzenie do kontynentu
 • Złoty wiek?
 • Czterdziestoletni mężczyzna
 • Biedny Winnetou
 • Pisarz i jego świat
 • Paryski korespondent
 • Pan w Papeete
 • Dolina niepokoju
 • Życie
 • Piątek, 11 marca
 • Wojna i pokój
 • Na przykład Holbein
 • Niemy język
 • Styl
 • Wysp brak
 • Instrument powiększający
 • Zdjęcie zrobione na poczekaniu
 • Matka rajcy Jakaba
 • O świcie
 • Co będzie potem?
 • Porozumienie
 • Przestraszony człowiek
 • W oczekiwaniu na pokaz
 • Serce
 • Plan pokojowy
 • Bar kawowy
 • Nieme miasto
 • Samotny jeździec
 • Spóźnione pokolenie
 • Na polu golfowym
 • Koniec powieści
 • Czek
 • Lampa
 • Okiem człowieka współczesnego
 • Zegarek
 • Otwarte do drugiej
 • Cyrk
 • Rocznica
 • Letni wieczór
 • Szczęśliwe pokolenie
 • Wielka Łąka, o siódmej wieczorem
 • Nowości
 • Zemsta książek
 • Zaufanie
 • Sklep obuwniczy
 • Wyścig z czasem
 • Ambrus i miara
 • Słownik
 • Gra rycerska
 • Myśli w bibliotece
 • Jimmy Harpun w niebezpieczeństwie
 • Gwiazda
 • Biedermeier?
 • Magik
 • Brodaty Török
 • Widoki na przyszłość
 • Robinson
 • Przypisy końcowe

 • Tytuł: Kronika Niedzielna
 • Autor: Sándor Márai
 • Tłumaczenie: Irena Makarewicz
 • ISBN Ebooka: 978-83-070-3463-8, 9788307034638
 • Data wydania ebooka: 2020-10-21
 • Identyfikator pozycji: e_1sh6
 • Wydawca: Czytelnik