Helion


Szczegóły ebooka

Polityka rachunkowości w firmie 2021 z komentarzem do planu kont

Polityka rachunkowości w firmie 2021 z komentarzem do planu kont


Wyjątkowy przewodnik po rozwiązaniach w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów. Zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach, a także przykładową dekretację na każdym z kont, uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. To niezastąpiona pomoc w każdej firmie.