Szczegóły ebooka

Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej

Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej

Anna Wolff-Powęska, Eberhard Schulz

Ebook

Mamy zaszczyt przedstawić klasyczne dzieło prof. Anny Wolff- Powęskiej podsumowujące niemiecką myśl geopolityczną ostatnich stuleci.

Podstawy nowoczesnej antropogeografii powstały w Niemczech a kult rozumu i racjonalnego postępowania sięga w tym państwie połowy XVIII w., kiedy nastąpiło połączenie Prus Wschodnich z Brandenburgią. Powinnością nauki stało się wspieranie władzy dążącej do potęgi państwa. Postulaty poszerzenia zasięgu terytorialnego państwa wymagały rzeczowego uzasadnienia. Powstało powszechne przekonanie o celowości prowadzenia imperialnej polityki, gdyż tylko taka jest godna wielkiego narodu.

Dlaczego Niemcy inaczej patrzą na Europę niż konkurujące z nimi mocarstwa morskie? Czy hegemonia Niemiec na kontynencie europejskim była naturalną kontynuacją rozwoju państwa niemieckiego? Jak daleko sięgał rzeczywisty horyzont zainteresowań geopolityki niemieckiej?

Czym była Polska i przestrzeń dawnej polskiej państwowości dla niemieckich myślicieli? Książka pozwala zrozumieć postępowanie Niemców i ich przywódców przez ostatnie stulecia, umożliwia zapoznanie się z klasycznymi teoriami Friedricha Ratzela, Karla Haushofera, Ericha Obsta, i Reinharda Höhna.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO
  • ANNA WOLFF-POWĘSKA, EBERHARD SCHULZ - PRZESTRZEŃ I POLITYKA W NIEMIECKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ XIX I XX WIEKU
   • Romantyczny mit przestrzeni
   • Mitteleuropa ziemia przeznaczenia niemieckiego
   • Miejsce pod słońcem
   • Emancypacja geografii
   • Od pozycji pariasa do mocarstwa
   • Krajobraz po bitwie
   • Niemiecka ziemia narodowa i kulturowa
   • Powrót do Mitteleuropy
   • Geopolityka obrony
   • Ideologia przestrzeni życiowej w służbie wojny
   • W podzielonej Europie
   • Po końcu historii
   • Niemiecka i rosyjska geopolityka: podobieństwa i różnice
   • Uwagi końcowe
 • ANTOLOGIA. I. W POSZUKIWANIU PRZEZNACZENIA NARODU (17851871)
  • A. CZŁOWIEK I NATURA
   • JOHANN GOTTFRIED HERDER - IDEE DO FILOZOFII HISTORII LUDZKOŚCI. MYŚLI O FILOZOFII DZIEJÓW (17841791)
    • Księga piętnasta
    • II
    • V
   • GEORG WILHELM HEGEL - POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE DZIEJÓW POWSZECHNYCH (ca 1825)
    • Podział
   • ERNST KAPP - FILOZOFICZNA LUB PORÓWNAWCZA GEOGRAFIA OGÓLNA (1845)
    • Niemcy
  • B. NARÓD A OTOCZENIE GEOGRAFICZNE
   • JOHANN GOTTLIEB FICHTE - ZAMKNIĘTE PAŃSTWO HANDLOWE (1800)
    • Potrzeby państwa jako samodzielnej całości przy całkowitym odizolowaniu od pozostałych części Ziemi
    • Sukces owych środków
   • ERNST MORITZ ARNDT - PAŃSTWO I OJCZYZNA [WYBÓR Z PISM POLITYCZNYCH] (1814)
    • O małych i wielkich państwach oraz o przyszłej konstytucji niemieckiej
   • GEORG LUDWIG WILHELM FUNKE - PANOWANIE AUSTRII NAD ŚRODKOWYMI PAŃSTWAMI NADDUNAJSKIMI I JEJ ROLA KRZEWICIELKI CHRZEŚCIJAŃSKO-GERMAŃSKIEJ KULTURY W KRAJACH WSCHODNICH JAKO JEJ MISJA DZIEJOWA (1851)
    • Geograficzne powiązania Austrii ze środkowym obszarem naddunajskim i jej ogólna pozycja polityczno-geograficzna w świecie
    • Światowe powołanie Austrii jako krzewicielki ducha niemieckiego w krajach wschodnich
   • PAUL ANTON DE LAGARDE - O TERAŹNIEJSZYCH ZADANIACH NIEMIECKIEJ POLITYKI (1853)
 • II. NARODZINY MITU WIELKIEJ PRZESTRZENI (18711918)
  • A. HOMO POLITICUS A PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA
   • FRIEDRICH RATZEL - GEOGRAFIA POLITYCZNA (1897)
  • B. NIEMCY, POLSKA, MITTELEUROPA
   • ALFRED KIRCHHOFF - JAK POWSTAJĄ NARODY (1894)
    • Chcemy być jednym ludem, nie rozłączą niebezpieczeństwo nas ani niedola
   • ALFRED WEBER - ROZWAŻANIA NA TEMAT NIEMIECKIEGO POSŁANNICTWA (1915)
   • ERNST JÄCKH - EUROPA ŚRODKOWA JAKO ORGANIZM (1916)
   • FRIEDRICH NAUMANN - CO BĘDZIE Z POLSKĄ? (1917)
    • 1. Niemcy i Polacy
    • 4. Między mocarstwami
 • III. GEOPOLITYKA JAKO ZADANIE NARODOWE (19191939)
  • A. TEORETYCZNE PODSTAWY
   • ROBERT SIEGER - RÓŻNICE MIĘDZY WZROSTEM PAŃSTW I NARODÓW (1924)
   • OTTO MAULL - GEOGRAFIA POLITYCZNA (1925)
    • Wzrost i dobór naturalny
    • Walka o przestrzeń
    • Społeczność państw
   • KARL HAUSHOFER - GEOGRAFICZNE ZASADY POLITYKI ZEWNĘTRZNEJ (1927)
   • O GEOPOLITYCE (1931)
    • Czym jest geopolityka?
    • Zastosowanie zasad geopolitycznych w praktyce
   • GRANICE (1934)
   • PODSTAWY GEOPOLITYCZNE ZNIEKSZTAŁCENIA NIEMIECKIEJ PRZESTRZENI ŻYCIA; WAGA PRZESTRZENI JAKO ZADANIE POLITYKI (19341939)
    • Państwo i naród na swojej ziemi w przestrzeni
    • Pojemność państwowych przestrzeni życiowych
    • Wzmożone parcia ludności w wewnętrznej przestrzeni europejskiej
    • Granice narodu, państwa i granice obronne
    • Powstanie zachodniej granicy niemieckiej przestrzeni
    • Niemiecka wschodnia granica etniczna jako wyraz dynamiki wstecznej oraz reemigracji
    • Trzy główne linie naporu i ich sprzężenie ze Słowianami zachodnimi i ludami uralo-ałtajskimi
    • Od gór do morza: Alpy i wybrzeże morskie
    • Podział przestrzeni życiowej Niemców
    • Zagrożenia w przestrzeni
    • Przestrzeń i ruch (dynamika przestrzenna)
  • B. PRZEZWYCIĘŻENIE WERSALU
   • ERNST TIESSEN - WERSALSKI TRAKTAT POKOJOWY A GEOGRAFIA POLITYCZNA (1924)
    • Treść traktatu
    • 1. Ustalanie granic
    • 2. Naruszanie granic
    • Wyniki
   • ALBRECHT PENCK - NIEMIECKA ZIEMIA NARODOWA I KULTUROWA (1925)
   • FRIEDRICH NEUWERK - NIEMIECKA DROGA (1931)
    • Gospodarka jako forma
    • Zarobek dla samego zarobku
    • Rzesza189
    • Niemcy a Zachód
    • Niemieckie posłannictwo
   • ALBRECHT HAUSHOFER - EIN VOLK, EIN STAAT! JEDEN NARÓD, JEDNO PAŃSTWO! (1938)
    • Rozważania na temat struktury Wielkich Niemiec
 • IV. ILUZJA I RZECZYWISTOŚĆ (19391945)
  • KARL HAUSHOFER - GEOPOLITYCZNE SPEŁNIENIE TRÓJKĄTA (1940)
  • JOHANNES KÜHN - O SENSIE OBECNEJ WOJNY (1940)
   • 1. Kwestia europejskiego Wschodu
   • 2. Problem przywództwa w Europie
   • 3. Brytyjski monopol światowy i jego przyszłość
  • ERICH OBST - IDEA WIELKIEJ PRZESTRZENI W PRZESZŁOŚCI I JAKO WIODĄCA MYŚL POLITYCZNA W NASZYCH CZASACH (1941)
   • Idea wielkiej przestrzeni w naszych czasach
  • ARTHUR FREIHERR VON KRUEDENER - KRAJOBRAZ I LUDZIE (1942)
   • Krajobraz i ludzie ogólnej przestrzeni wschodnioeuropejskiej
   • Wielokształtność wschodniej przestrzeni
   • Od cara Piotra do czasów dzisiejszych
 • V. PO SZOKU 1945 ROKU
  • A. NIEMCY JAKO PRZEDPOLE W BIPOLARNYM ŚWIECIE
   • JUNIUS ALTER - FATALIZM POŁOŻENIA ŚRODKA (1953)
    • Anglia i Europa
    • Rosja i Europa
    • Ameryka i Europa
    • Ameryka i Rosja
    • Europa i Azja
    • Marzenie o pokoju
    • Pokój ma wysoką cenę
   • KARL RODE - NIEMIECKA REUNIFIKACJA? (1955)
    • Niemcy przestały istnieć
    • Dobrobyt jest naszą pokusą
    • Groźba militarna to iluzja
    • Zachodni separatyzm oznacza katastrofę europejską
    • Bez lęku
   • FERDINAND FRIEDENSBURG - PRUSKOŚĆ I IDEA RZESZY W DZIESIĘĆ LAT PO UPADKU (1955)
    • Lata 1701 i 1871
    • Tylko połowa!
    • Świadomość państwowa
  • B. CO ZOSTAŁO Z GEOPOLITYKI
   • ADOLF GRABOWSKY - PRZESTRZEŃ I PAŃSTWO A HISTORIA. PODŁOŻE GEOPOLITYKI (1960)
    • Droga do myślenia przestrzennego. Przywiązanie człowieka do przestrzeni
    • Krytyka geopolityki
    • Przestrzeń naturalna i polityczna
    • Stosunek religii i mitów do przestrzeni
    • Wielka osobowość i polityk w stosunku do sił dziejowych, zwłaszcza do sił przestrzennych
    • Geopolityka jako dynamika przestrzeni
    • Predyspozycje do imperializmu
    • Błędne i poprawne rozumienie geopolityki. Manowce niemieckiej geopolityki
    • Geopolityka, a nie nauka normatywna
    • Ziemia jako czynnik produkcji
   • MICHAEL STÜRMER - KWESTIA NIEMIECKA JAKO PROBLEM EUROPEJSKI. SZCZEGÓLNA DROGA NIEMIECKIEJ HISTORII? (1984)
    • Szczególna droga
   • PETER GLOTZ - NIEMIECKO-CZESKIE DROBNOSTKI LUB MYŚLI POSTRZĘPIONE NA TEMAT EUROPY ŚRODKOWEJ (1986)
 • VI. PRZESTRZEŃ A POLITYKA W ZJEDNOCZONYCH NIEMCZECH PO 1990 ROKU
  • MICHAEL STÜRMER - GRANICE WŁADZY. NIEMIECKIE ZBLIŻENIA Z HISTORIĄ (1992)
   • Conditio Germaniae
   • Druga szansa
  • HEINZ BRILL - NIEMCY W OBRĘBIE GEOSTRATEGICZNYCH SIŁ WIELKICH MOCARSTW I SUPERMOCARSTW (19451990) (1993)
   • USA: zabezpieczenie przeciwległego brzegu
   • Balance of Power: podstawowa zasada brytyjskiej polityki
   • Francja: Doktryna przedpola
   • Związek Radziecki / Rosja: Bezpieczeństwo poprzez ekspansję
   • Europa Centralna: od funkcji państw frontowych do nowego środka
  • BIBLIOGRAFIA
 • Przypisy
 • Tytuł: Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej
 • Autor: Anna Wolff-Powęska, Eberhard Schulz
 • ISBN: 9788366177260, 9788366177260
 • Data wydania: 2020-11-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1slg
 • Wydawca: Zona Zero